Bærekraftig avkastning i 4 grafer

Bærekraftige indekser scorer bra på avkastning, volatilitet, kvalitet og finansiell helse. 

Dan Lefkovitz 25.10.2017 | 7.59
Facebook Twitter LinkedIn

Når det kommer til å investere i henhold til miljø, sosiale og eierskapsstyring (ESG er den engelske forkortelsen som ofte brukes, red.anm.) har investorer ofte unødig bekymret seg rundt potensielt avkastningstap. Morningstars Jon Hale har undersøkt fond som sier de investerer bærekraftig og fant ingen grunn til bekymring.

Vi har nylig studert avkastningen til «Morningstar Sustainability Index Family» og observerte at bærekraftige investeringer ikke later til å ha etterslep i avkastningen på markedsnivået heller. Av de 20 aksjeindeksene i Morningstars univers har 16 gitt meravkastning i forhold til deres ikke-ESG justerte indeksene i hele nåværende levetid. Det er viktig å påpeke at man får en annen eksponering enn en ren markedsvektet eksponering. Bærekraftige investeringer vil gi meravkastning i visse perioder og mindreavkastning i andre. I de seneste årene har ESG-relaterte investeringer gitt meravkastning i Europa og Asia, men gitt mindreavkastning i USA.

Hva er Morningstar Sustainability Index Family?

Morningstars ESG-indekser er metodisk samordnet med Morningstar Sustainability Rating for fond. Disse indeksene velger ut aksjene med høyeste score på ESG slik det er ratet av Sustainalytics. Deretter blir disse aksjene vektet basert på markedsverdi. Indeksene ekskluderer selskaper som har vært involvert i store kontroverser, i tillegg til selskaper som produserer tobakk og kontroversielle våpen slik som landminer.

Vektingen innad i hver region blir holdt innenfor 2 prosentpoeng i forhold til originalindeksen.

Morningstar Sustainability Index

Resultatene til Morningstar Sustainability Index

Fordi Sustainalytics ikke har dyp dekning av småselskapene har indeksene eksponeringsfokus mot store og mellomstore selskaper. Avkastningen ble sammenlignet i amerikanske dollar for å sammenligne epler mot epler. Det er overlapping mellom indeksene, for eksempel har det amerikanske markedet over 50 % av Morningstar Global Markets Index. Årsaken til at USA har gitt mindreavkastning i perioden nedenfor er at noen store selskaper slik som Apple, Amazon, Facebook, Berkshire og Phillip Morris har gått svært godt samtidig som de ikke er med i bærekraftsindeksene. De samme aksjene forklarer mye av mindreavkastningen i Global-indeksen.

Resultater Morningstar Sustainability Index

 

Bærekraftige investeringer favoriserer mindre volatile, konkurransefortrinn og finansielt sett trygge selskaper

Medlemmene i Morningstar Sustainability Index tenderer til å være selskaper som har mindre svingninger, ha sterkere konkurransefortrinn og sunnere balanseregnskap enn deres ikke-ESG-justerte motparter. Denne analysen baserer seg på Morningstar Global Risk Model.

Morningstar Risikofaktormodell bærekraftige investeringer

 

Bærekraftige investeringer gir merverdi i noen og mindreverdi i andre perioder

Sannsynligvis vil skjevhetene mot økonomisk vollgrav og finansiell helse være mer holdbare enn avkastningstrender. Resultatene med risikofaktormodellen er konsistente med øvrige studier gjort av Jon Hale og Natalia Wolfstetter (Morningstar manager research director).

Avkastning er svært avhengig av perioden man ser på, og bærekraftige justeringer vil gi merverdi i noen perioder og mindreavkastning i andre. Som et eksempel på dette viser vi Morningstar Global Market Sustainability Index versus dens ikke-ESG-justerte motpart.

Resultater avkastning bærekraftige investeringer

 

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Morningstars blogg.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Dan Lefkovitz

Dan Lefkovitz  er innholdsstrateg for Morningstars indeksvirksomhet. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer