Aksjesparing i forsikringkonto får høyere skatt fra 2019

Fondskonto link, unit linked, og annen forsikringssparing får høyere skatt på aksjeplasseringer. Du har litt over ett år på å tilpasse deg ny hverdag, men muligens bør du bare sitte stille.

Thomas Furuseth 13.10.2017 | 15.12
Facebook Twitter LinkedIn

Regjeringen Solberg varslet allerede tidligere i år at forsikringssparing der forsikringselementet var underordnet (eksempelvis utbetaling på 101 % av innestående ved død) skal skattlegges som de underliggende investeringene. Det vil si, dersom du har aksjerelaterte investeringer (direkte eller gjennom fond), skal dette skattlegges som aksjer med marginalskatt på 30,59 % (23 % * oppjusteringsfaktor på 1,33) fra og med inntektsåret 2019.

Den gode nyheten er at man også får skjermingsfradrag på investeringskonto (unit linked) for sine aksjeplasseringer, slik at skattesystemet er relativt likt for aksjesparekonto og for forsikringssparing. I tillegg kommer verdsettelsesrabatten for aksjer inn.

Det som foreløpig er uklart fra punkt 5.7 i Statsbudsjettet er om renteinntekter og utbytte fra aksjeplasseringer skattlegges løpende, eller om man kan, som i dag, utsette dette til uttak fra konto.  Siden man får hele 2018 som overgangsvindu, regner jeg med det kommer avklaring på dette punktet, men punktet «… skal skattlegges på tilsvarende måte som investeringer i verdipapirfond …» gir grunn til å frykte at man må skatte løpende renteinntekt. Det er uklart hva som menes med setningen ovenfor når det gjelder løpende aksjeutbytte, spesielt når vi vet at mottatt utbytte i aksjesparekonto må skattlegges løpende (aksjefond som ikke deler ut utbytte skattlegges ikke løpende).

Langsiktige investorer bør sannsynligvis sitte i ro

Det er på det rene at dersom man innløser aksjegevinst i løpet av 2018 får man gevinstbeskatning på 23 %, spørsmålet er om man trenger å innløse fondskontoen i det hele tatt for å beholde renteskatt på nåværende gevinst. Jeg syns det er uklart hvordan inngangsverdiene skal fremkomme 1.1.2019 og hvordan historisk gevinst skal bokføres. Dersom man antar at all gevinst før 1.1.2019 er å regne som renteinntekt trenger man ikke å gjøre noe som helst og da har man det heller ikke travelt med å realisere.

Dersom man, i realiteten, gjennomfører regler med tilbakevirkende kraft og sier at aksjeinntekter skal skattlegges som aksjegevinst, så blir spørsmålet, hva om man selger aksjer og aksjefond i desember 2018, lar det stå i rentefond på fondskonto til midten av januar 2019, og deretter kjøper aksjefond igjen? Ja, man må veie muligheten for kursrisiko i perioden man er i renter når man egentlig skulle hatt aksjer opp imot skattefordelen. Årsaken til dette er at man benytter sjablongmessig fordeling mellom aksje- og rentegevinst basert på hva man eier basert på perioden man er inne i.

Vi må vente og se

Jeg ser ikke noen grunn til å spekulere videre, man har det uansett ikke travelt med å foreta seg noe. Det må komme klarhet på de punktene som er uklare før man tar definitive valg. Klarheten må komme i løpet av 2018 for at man skal kunne tilpasse seg en ny hverdag. Intensjonen er det ingenting å si på, det bør være lik beskatning uavhengig av innpakning. Men jeg må få lov til å si at man kunne gjort dette enklere for seg selv og for oss som sparere.

Hva om for eksempel vi hadde samme skatt på aksjeinntekt og renteinntekt? Hadde ikke det vært forenklende? Da hadde man sluppet sjablonger, grove forenklinger, oppjusteringsfaktorer også videre? Og hva om denne satsen ble satt slik at man indirekte tok hensyn til slikt som skjermingsfradrag? Ja, jeg er klar over at en gruppe mennesker nyter godt av skjermingsfradrag, og at det kan komme en tid hvor renten er høyere enn nå, men slik det er nå er det rett og slett for komplisert. Og det er derfor man må gå flere runder med lappesakene og fikse uforutsette konsekvenser av skatteforliket i 2016. Keep it simple, sier nå jeg. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer