Demografien vil tynge Kina det neste tiåret

Endringer i fertilitet, alderssammensetning og urbanisering vil påvirke Kinas økonomi det neste tiåret. 

Daniel Rohr, CFA 31.03.2017 | 14:43

Denne artikkelen er del en av firedelers serie om Kinas vei fremover de neste 10 årene. Påfølgende artikler vil dekke vekst og produktivitet, rebalansering, og gjeld.

Påvirkningen av demografi er ofte umerkelig fra kvartal til kvartal eller fra år til år. Men på lang sikt kan det vise seg avgjørende. Mye av Kinas ekstraordinære vekst de siste 30 årene har blitt hjulpet av demografien sammen med en stadig tyngre investeringsdrevet økonomisk modell. I de neste 10 årene forventer vi at demografiske endringer vil bremse veksten i stedet for å fremme den og det vil radikalt omforme Kinas økonomi. Den tilsynelatende ubegrensede tilførselen av “overskudd” av arbeidskraft fra bygdene, som har drevet rask urbanisering og produktivitetsgevinster, vil begynne å tørke opp. Den yrkesaktive alderen vil få en tilbaketrekning samtidig som den eldre befolkningen vokser skarpt. Kinas uvanlige høye «support ratio» (antall personer i arbeidsdyktig alder fordelt på antall barn og senior) - vil kollapse, noe som vil tappe det store overskuddet av sparing som finansierer det overdimensjonerte investeringsnivået. Men økte inntekter vil stabilisere forbruksvekst, samtidig som den generelle økonomien bremser. Nedenfor vil vi i detalj gå gjennom hvordan endringer i fruktbarhet, alderssammensetning og urbanisering vil påvirke Kinas økonomi i tiåret som kommer.

Fruktbarhet: Mindre streng familieplanleggingslover vil ikke stoppe fallet i fødsler

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Daniel Rohr, CFA  Daniel Rohr, CFA, is a senior securities analyst at Morningstar.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies