En vanskelig måned for norske rentefond

Presidentvalget i USA har dratt opp rentenivået i USA, og norske rentefond merker effekten. KLP Obligasjon Global II er ned nesten 2 % på en måned.

Thomas Furuseth 18.11.2016 | 10.33
Facebook Twitter LinkedIn

Rentene i den vestlige verden har falt siden 70-tallet, men mye har endret seg siden den gangen. Høyeste rentenivå på 10 års statsobligasjon i Norges Bank sitt datasett var i januar 1987, med en rente på 13,67 %, mens den laveste fant sted 11.7.2016, med kun 0,88 %. Per 16.11.2016 er den effektive renten for 10 års statsobligasjoner på 1,7 %.

Hvis man ser på Oslo Børs har den norske 10 åringen (NST478), falt med ca 2,7 % på en måned. Om 11.7.2016 blir en merkedag for tidspunktet for absolutt lavest 10 årsrente i Norge gjenstår å se, men mange har snakket om at på ett eller annet tidspunkt vil man måtte se en renteoppgang.

Verst i globale obligasjoner

Gjennomsnittet i det utvalget jeg har tatt ut fra Morningstar Direct viser at den relativt moderate kategorien Rente, Globale Obligasjoner, Sikret NOK har falt aller mest siste måneden. Her finner du flere typer fond, men fellesnevneren er at de investerer globalt. Mange av fondene har en forsiktig profil, men fondene har en lenger durasjon (et mål på hvor mye obligasjonene i fondet reagerer på uventede renteendringer). Dermed har gjennomsnittet i mitt utvalg falt med nesten 1 % på en måned, mens de samme fondene har steget 3,2 % fra årets begynnelse.

Tilsvarende har Rente, NOK Obligasjoner i snitt falt 0,28 % siste måned, mens Rente, NOK Korte obligasjoner steg med 0,15 %. Vinnerne er norske høyrentefond, der gjennomsnittet steg 0,44 % på en måned til 16.11.2016. Disse fondene er også vinnerne hittil i år, med en oppgang på 4,8 %.

Kreditt

Høyrisiko-kreditt er altså blant vinnerne etter valget i USA, mens lange obligasjoner er spesielt ugunstig i perioder med renteoppgang. I Norge har vi relativt få fond med lange obligasjoner, men for eksempel KLP Obligasjon 5 år falt med 0,72 % på en måned, mens KLP Obligasjon 1 år steg med 0,14 %.

Fortsatt må man forstå hva høyrisikofondene eier, og problemene er ikke over på tross av stabilisering av oljepriser. Samtidig er det nok her det vil være mest drama fremover, på godt eller vondt. No guts, no glory, og ingen har blitt rike av å investere i høyrentekonto, men vær bevisst på risikoen man tar på seg.

Fare for videre smerte i rente

Den siste tidens renteoppgang, gjør at avkastningspotensialet er litt høyere, men rentenivået er fortsatt deprimerende lavt. Det er strengt nødvendig å ha alle typer verdipapirer i en veldiversifisert portefølje. Men dessverre er obligasjoner med svært lave svingninger også en risiko for at du ikke klarer å holde følge med prisveksten. En potensiell økende rente kan midlertidig gjøre vondt i lange rentefond. Unntaket er høyrisiko, men det er det nettopp det, høy risiko. Hvis man vil ha det i porteføljen, legg det i potten for aksjefond. Både hvis rentenivået holder seg på dette nivået, og dersom rentenivået stiger, vil det være utfordringer for sparere. Økt rente betyr først umiddelbar smerte i lange obligasjoner, men på sikt vil det også dra opp avkastningen. Blir rentenivået liggende på dagens nivå, vil det bli vanskelig å oppnå god avkastning etter skatt og inflasjon. 

Norsk statsobligasjoner effektiv rente

Norsk statsobligasjoner effektiv rente siste år

Begge grafer har data frem til 16.11.2016.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer