Rangering av «smart beta»

Hvor smarte er de nye betaene (markedseksponeringene) som kommer ut blant børsfond?

John Rekenthaler, CFA 13.07.2015 | 8:37
Facebook Twitter LinkedIn

Er de risikofaktorer?
Mange av dagens såkalte «smart beta»-fondene, definert som en alternativ måte å vekte indekser, mangler økonomisk motivasjon. Forskere kan utforske historiske aksjekurser for å avgjøre hvilke egenskaper som blir assosiert med bedre avkastning. Lavt verdsatte «verdiaksjer» har for eksempel gitt høyere avkastning enn høyt verdsatte «vekstaksjer». Hva forskere ofte ikke klarer å forklare er hvorfor dette har skjedd. I fraværet av slik forklaring vil det være mistanke om at forskningen har vært en øvelse i data «mining».

Kan smart beta fungere og vil suksessen fortsette fremover?
Svaret avhenger av type beta. Visse typer beta, eller faktorer om du vil, er godt begrunnet i økonomiske betraktninger og /eller adferdsrelaterte mønstre. De er med andre ord assosiert med reelle risikofaktorer, noe som er årsaken til hvorfor de gir høyere avkastning. Andre typer beta har ikke denne åpenbare sammenhengen. Det er vanskelig å forstå hvorfor de skal oppfattes som en risikofaktor og hvorfor de dermed presenteres som en investeringsmulighet.

Min rangering av noen av de bedre kjente smart-beta, fra de som jeg mener er mest sannsynlig å gjenta seg, til den med lavest sannsynlighet.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

John Rekenthaler, CFA  John Rekenthaler er Vice President of Research for Morningstar.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies