Morningstars guide for å investere i kinesiske aksjer via børsfond

Kina blir stadig mer prominent i det globale aksjemarkedet, derfor øker behovet for å skjønne hvordan det kinesiske aksjemarkedet fungerer.

Morningstar 20.08.2013 | 15.37
Facebook Twitter LinkedIn

Den kinesiske økonomien og aksjemarkedet fortsetter å demonstrere sin viktighet og påvirkning på den globale økonomien og markedene. Vårt globale team av børsfondanalytikere har nettopp publisert «Morningstars guide for investering i kinesiske aksje via børsfond» for å hjelpe investorer å forstå nyansene ved å investere i kinesiske aksjer. Rapporten gir også et dypdykk inn i den globale menyen av børsfond som tilbyr eksponering mot kinesiske aksjer og belyser hovedpunktene man bør tenke over før en gjør en investeringsbeslutning.

«Ettersom Kina fortsetter å åpne sine finansmarkeder mot verden, får kinesiske aksjer en stadig viktigere posisjon på den globale arenaen. Vi håper denne guiden vil være et nyttig veikart for investorer som forsøker å forstå hvordan de kan bruke børsfond for å få tilgang til kinesiske aksjemarkedet, og risikoen som følger med dette markedet», sier Ben Johnson, direktør for Global Passive Research hos Morningstar.

Her er sammendraget fra rapporten:

  • Kina representerer fra 2 % i MSCI All Country World Index til 18 % i MSCI Emerging Markets Index. I juni 2013 annonserte MSCI at de vurderte å inkludere kinesiske A-aksjer i vekstmarkedsindeksen. Hvis kinesiske A-aksjer, hypotetisk sett, blir inkludert i indeksen vil Kinas andel av indeksen nå inntil 30 % av vekstmarkedene. Det er etter vårt syn ikke sannsynlig at det skjer på kort tid, fordi det er terskler som overkommes, som MSCI never: «1. Kapitalmobilitet, 2. mangel på innretting på størrelsen til individuelle «Qualified Foreign Institutional Investor (QFII)» kvoten og størrelsen/investeringsprosessen til investorer og 3. mangel på klarhet rundt skatteregler.»
  • Fortsatt gradvis åpning av Kinas kapitalmarkeder og internasjonaliseringen av den kinesiske valuten (RMB) er en trend investorer og børsfondtilbydere bør studere nøye. Spesielt ble det i juli 2013 kunngjort at China Securities Regulatory Commision ville utvide RMB RQFII-ordningen (som tillater kvalifiserte institusjonelle investorer å investere direkte i kinesiske verdipapirer) til London og Singapore.  Vi forventere at dette vil føre til lansering av RQFII børsfond i flere land utover Hong Kong.
  • Per i dag er det omtrent 50 land, sektor og strategi-indekser som blir benyttet til konstruksjon av omtrent 100 børsfond notert utenfor Kina. Samlet har disse børsfondene 28 milliarder amerikanske dollar under forvaltning.
  • Kinesiske selskaper som noterer aksjene i flere markeder, blir klassifisert under ulike aksjetyper/navn. De kan bli klassifisert som enten «onshore» eller «offshore» kinesiske aksjer, og det kan videre bli underinndelt i A-, B-, H- aksjer, Red Chips og P Chips etc. Det er viktig at investorer forstår seg på denne alfabetsuppen for å forstå deres økonomiske eksponering.
  • Indekser som følger kinesiske aksjer blir konstruert på forskjellige måter, og det gjør at avkastnings- og risikoprofil blir ulik. Forskjellene blir spesielt synlig når en sammenligner «onshore» og «offshore» kinesiske indekser, men de er også synlige mellom de ulike variantene av «offshore» indekser. Derfor er det helt nødvendig at investorer gjør grundige undersøkelser av indeksene for å forsikre seg om at de velger et fond som vil oppfylle investeringstesen til investor.
  • Det er viktig at investorer vurderer og forstår risikoen som følger med en investering i kinesiske børsfond. Dette inkluderer strukturelle børsfondspesifikke risikofaktorer, markedsrisiko, valutarisiko, skattevurderinger (gjelder spesielt for A-klasser) og potensiell kvote-relatert rabatt og premie. På slutten av rapporten har vi 10 ofte stilte spørsmål som vi mener alle investorer bør kunne svare på før de investerer i kinesiske børsfond.

Klikk her for å lese hele guiden (på engelsk)

Klikk her for å finne børsfond som investerer i Kina.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer