Heimdal Høyrente A - Rentefond NOK

Registrer deg for å få tilgang til rangeringer
Avkastningshistorikk30.06.2024
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
Heimdal Høyrente A - Rentefond NOK
Fond9,09,85,017,38,2
+/- Kat8,21,11,46,22,5
+/- Idx-----
 
Statistikk
NAV
12.07.2024
 NOK 127,44
Endring 1 dag 0,07%
Morningstar Kategori™ Rente, NOK Høyrenteobligasjoner
ISIN NO0010782519
Fondets størrelse(m)
28.06.2024
 NOK 6324,24
Andelskl. kapital(m)
28.06.2024
 NOK 3369,13
Maks kjøpsavg -
Løpende kostnader
15.01.2024
  0,85%
Investeringsprofil: Heimdal Høyrente A - Rentefond NOK
Høyrente er et aktivt forvaltet fond. Dette betyr at forvalter fritt kan investere i et bredt utvalg av rentebærende omsettelige verdipapirer med fast eller flytende rente både innen tradisjonelle pantesikrede og usikrede kredittobligasjoner, sertifikater, konvertible obligasjoner, ansvarlige obligasjoner og fondsobligasjoner. Investeringsuniverset er begrenset av eksklusjonskriteriene gitt i selskapets retningslinjer for bærekraft. Fondet kan bruke rentederivater. Derivater vil i hovedsak bli benyttet for å effektivisere forvaltningen, og i liten grad som et aktivt finansinstrument. Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: Opsjoner, terminer og bytteavtaler. Underliggende til derivatene vil være omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, renter, valuta eller vekslingskurs.
Avkastning
Løpende avkastning12.07.2024
I år8,89
3 år annualisert11,42
5 år annualisert10,35
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 5,59
Forvaltning
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Erik Hagerup
01.06.2019
Startdato
07.02.2017
Annonse
Referanseindekser
Fondets referanseindeksMorningstar referanseindeks
No benchmark-
Målgruppe
Rolle i portefølje
Kjerne-/enkeltstående beholdningIkke spesifikk
Komponent i porteføljeIkke spesifikk
AnnetIkke spesifikk
Hovedformål
BevareNei
VekstJa
Inntekt/utbytteJa
Hedging/sikringNei
AnnetIkke spesifikk
Porteføljeprofil  Heimdal Høyrente A - Rentefond NOK30.06.2024
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer2,380,002,38
Obligasjoner95,910,0095,91
Kontanter0,910,000,91
Annet0,790,000,79
For å gi deg konsistente data rapportert på tvers av ulike forvaltningsselskaper har Morningstar utviklet en proprietær kalkulasjonsmetodikk og det er disse tallene som vises her. For mer informasjon om metodikken, vennligst klikk på denne lenken.(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer