Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Om forfatteren

Monika Dutt  analyserer børsfond og indeksfond hos Morningstar.