C WorldWide er et godt globalt fond

Fondet har et langt og suksessrik historie siden det ble grunnlagt i 1990, men høy konsentrasjon gjør at man trenger tålmodighet som investor.

Jeffrey Schumacher, CFA 13.03.2017 | 8:56

C (tidligere Carnegie) tilbyr et veldig erfarent team som har forvaltet fondene lenge. Det blir ledet av administrerende direktør Bo Knudsen. I denne strategien er det Bo Knudsen, Bengt Seger og Lars Wincentesen som tar porteføljebeslutningene. Det er betryggende å vite at alle har vært i selskapet i over 18 år og blir omsluttet av en vel-akkreditert gruppe med profesjonelle investorer. Teamet investerer i henhold til deres langsiktige makroøkonomiske tema, som kommer fra Cs undersøkelser av teknologiske skifter, makroøkonomiske sykluser og markedssentiment. De ser etter selskaper med høyere markedsverdi enn 5 milliarder USD, med sterke vekstprospekter som vil profittere fra endringene spinner ut fra disse temaene.

Teamet fokuserer på en portefølje med «beste ideer» av 30 aksjer. Aksjene blir delt i to, der en er kjerneallokering til «stabile vekstselskaper» som forankrer porteføljen. Resten av porteføljen blir bygget rundt teamets langsiktige tema. Vi har høye tanker om det langsiktige fokuset, noe som gjør at strategiske tema kan utfolde seg og noe som gjør at man har hatt en lav omløpshastighet på omtrent 30 % historisk. Fremgangsmåten gjør at porteføljen er svært forskjellig fra indeksen, så investorer må være forberedt på uunngåelige perioder med mindreavkastning og eie fondet over lange horisonter. Dette faktum ble understreket i 2016, etter fantastiske resultater i 2014 og 2015 hvor mange av temaene kom til live, fikk man i 2016 et tilbakeslag ettersom tidligere års drivere reverserte. C har holdt seg til de fleste av temaene og holder seg gjerne til strategien gjennom svake perioder.

På lang sikt har fondet vist seg verdig og gitt verdi til investorer ved å slå de fleste av dets konkurrenter og dets referanseindeks med komfortabel margin på risikojustert basis. Investorer som er komfortable med stilen og langsiktigheten, vil finne et godt alternativ i C WorldWide. Fondet får Bronze Morningstar Analyst Rating.

Redaktøren anmerkning:

Analysen er skrevet for Luxembourg-varianten med løpende kostnader på 1,63 %. Det norske fondet har 1,4 % i løpende kostnader og er i så måte et bedre alternativ sett i forhold til kostnader. Det norske fondet blir feedet inn i Luxembourgske varianten, så de er helt like utover kostnadsdelen. 

Verdipapirer nevnt i artikkel
Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
C WorldWide13 624,28 NOK0,38
Om forfatteren

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux