KLP lanserer europeiske indeksfond

Ekstern forfatter 16.11.2015 | 13:51

"KLP Kapitalforvaltning lanserer to nye indeksfond rettet mot norske privatpersoner. Begge har Europa som investeringsunivers.

De nye indeksfondene KLP AksjeEuropa Indeks III (ikke valutasikring) og KLP AksjeEuropa Indeks IV (med valutasikring) er underfond av KLP AksjeEuropa Indeks. Fondene investerer i ca 430 europeiske selskaper. Forvaltningshonoraret for KLP AksjeEuropa Indeks III og IV er henholdsvis 0,20 og 0,23 prosent. Fondene følger KLP-fondenes policy for ansvarlige investeringer.

I perioden 2010 til 1. november i år har europa-indeksfondene gitt henholdsvis 8,2 prosent (ikke valutasikret) og 5,6 prosent (valutasikret) gjennomsnittlig årlig avkastning. Grunnen til at det valutasikrede fondet har gitt lavere avkastning er at den norske kronen har svekket seg i perioden.

Minsteinnskudd er på 3000 kroner. Det er mulighet til å tegne spareavtale i fondet på minimum 500 kroner per måned. 

Hvordan virker valutasikring?

Det er vanskelig å spå når det lønner seg med valutasikring og ikke. Når den norske kronen styrker seg mot valutaene som inngår i fondet vil et valutasikret fond gi høyere avkastning enn en fond som ikke er valutasikret."

Kilde: KLP 

Se nede til høyre for lenker til de aktuelle fondene. 

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
KLP AksjeEuropa Indeks I1 792,32 NOK-0,44
KLP AksjeEuropa Indeks II1 681,91 NOK-0,75
KLP AksjeEuropa Indeks III1 154,13 NOK-0,44
KLP AksjeEuropa Indeks IV1 214,75 NOK-0,75

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .