Morningstar fondsanalyse og rating

Et sterkt fundament for å investere i fond

Morningstar leverer ratinger og uavhengig analyse som hjelper deg med å evaluere et fond og dets potensielle rolle i en investeringsportefølje. Vi identifiserer styrkene og svakhetene til et fond ved hjelp av et team på omtrent 100 fondsanalytikere globalt. Fondsanalytikerne vurderer tre hovedområder: personer, prosessen og produktleverandør.

    Morningstars fondsanalyse og rating

    • Hva er forskjellen mellom våre ratinger?

      Hva er forskjellen mellom våre ratinger?

      Morningstar Medalist Rating™ (vises som en skjold) uttrykker Morningstar fremadskuende analyse av et fond. Morningstar Rating™ (ofte kalt stjerneratingen) er en numerisk vurdering av fondets historiske resultater.  Sammenlign våre fondsratinger

    • Skalaen til Morningstar Analyst Rating™

      Morningstar Medalist-skala

      Medalist Rating er Morningstars fremtidsrettede, analytiker- og kvantitativt-drevne ratingsystem som uttrykkes gjennom indikatorene Gull, Sølv, Bronse, Nøytral og Negativ. Medalist Rating forener Morningstars analytikerinnsikt og prosesser med skalerbare maskinlæringsmodeller.Morningstar Medalist-skala

    • Morningstar Sustainability Rating™ for fond

      Morningstar Sustainability Rating™ for fond

      Morningstar Sustainability Rating™ (vist som globus) hjelper investorer med å forstå porteføljens eksponering mot risikofaktorer knyttet til miljø-, sosiale-, selskapsstyinrgsforhold (ESG).
      Les mer om ESG-investeringer

    • Analyse for profesjonelle investorer

      Analyse for profesjonelle investorer

      Profesjonelle investorer kan få tilgang til våre fondsrapporter og diskutere dem direkte med Morningstars fondseksperter, via Morningstar Manager Research Services eller andre av Morningstars produkter.

    • Hvordan du kan bruke Morningstar Analyst Rating

      Hvordan bruke Morningstar Medalist Rating

      Du kan lese om dine nåværende investeringer eller begrense deg til et utvalg fond for nyinvestering på Morningstar.no. Morningstar Medalist Rating finner du i de fleste resultattabeller og som filtre i mange av websidens verktøy. Velg et ratingikon for å se sammendrag av analyserapporten.

    • Morningstar Analyst Rating metode: Fem pillarer

      Analyst Research Methodology: The Three Pillars

      Morningstars analytikere vurderer fond basert på tre hovedområder: personer, prosess og produktleverandør. Ved å se på disse tre områdene får våre analytikere en bred oversikt over hva som gjør at et fond blir suksessfull sett over en lang periode. Se oversikt over Morningstar Ratings.

    Skalaen til Morningstar Analyst Rating™

    Skalaen til Morningstar Analyst Rating™
    © Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

    Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer