Gode fond kan utgjøre en dårlig portefølje

Vi ser på fem feilgrep investorer gjør og forslag til løsninger for å forbedre dine investeringsbeslutninger.

Holly Cook 03.07.2012 | 12.07
Facebook Twitter LinkedIn

Fra tid til annen trekker vi frem klassiske feilgrep investorer gjør. Siden vi er emosjonelle mennesker tenderer vi til å være våre egne verste fiender når det kommer til investeringsavgjørelser. Så når aksjemarkedet i Norge har gått opp omtrent 24 % siste 6 måneder (pr 13.01.2011), er det mange som får øynene opp for aksjemarkedet igjen, og mange ønsker å gå gjennom porteføljen på denne tiden. Da kan det være greit å ha vanlige investorfeilgrep friskt i minnet, slik at du kan unngå disse.

1. La angsten overstyre ditt hode
Frykten er gjerne størst når vendepunktet er nærmest. Tenk tilbake til januar 2003, to år med nedgang, og mange tenker at jeg venter litt til med å rebalansere eller investere. Faren er at du går glipp av et kraftig vendepunkt. Et annet eksempel, la oss gå tilbake til januar 2009. Overskriftene i avisene står med krigstyper. Hvis du lot følelsene dine ta overhånd og solgte, gjorde du det på noe som viste seg å være et svært dårlig tidspunkt. Nervøsiteten er gjerne størst når det står på som verst, samtidig kan dette være et av de verste tidspunktene å ta viktige avgjørelser på. Hvis man lar følelsene styre beslutningene er det fort gjort å komme på etterskudd både på opp og nedturer, noe som vil ha svært negativ innvirkning på avkastningen din.

Selvfølgelig er det umulig å sette alle emosjoner til side, men statistikken viser at aksjeavkastning tenderer til å komme tilbake. Trikset er å ha en langsiktig strategi som involverer å eie både obligasjoner/renteinnskudd og tradisjonelle aksjer (diversifisering). Dette reduserer usikkerheten i porteføljen, samtidig som du kan legge fundamentet for en rebalanseringsstrategi som er basert på mer rasjonelle beslutninger (eksempelvis kjøpe aksjer mens de faller og renteplasseringer når aksjene stiger for å ha en balansert portefølje). Videre vil forsøk på timing av plasseringene føre til feilgrep.

2. Forsøke å time markedet
Timing eller, forsøk på å selge aksjefond på topp og kjøpe på bunn, er mye enklere når du ser tilbake, men det er umulig å si på forhånd hvordan markedene vil bli. Sett et rammeverk på forhånd og hold deg til dette rammeverket. Sett deg mål, velg passende investeringsstrategi og spre risikoen over ulike investeringsalternativer burde gjøre porteføljen din mer robust selv i urolige tider og gi deg bedre avkastning enn om du fikk med deg den dårlige måneden og gikk glipp av den beste. Forsøke å tippe og time markedsretningen er en risikofylt og farlig investeringsstil.

En spesielt effektiv metode for å glatte ut din kortsiktige volatilitet er å benytte månedssparing, og fortsette med det selv om markedet faller (eller stiger). Ved å gjøre det kommer du inn på stadig lavere kurser ved markedsfall. Med andre ord, du får flere aksjer enn du gjorde tidligere for samme kronebeløp. Samtidig virker det disiplinerende og du unngår å investere ”alt” når vi står på toppen av fjellet.

3. Misforstått diversifisering
En vanlig misforståelse er å tenke at fordi din portefølje inneholder 15 ulike fond, så er du veldiversifisert. Men, diversifisering er ikke bare antall beholdninger. Bruk vårt ”Instant X-Ray” verktøy og du kan bli overrasket over hvor like dine fond er. Gode enkeltfond kan utgjøre en veldig dårlig portefølje som helhet; diversifisering betyr at du investerer på tvers av aktiva, landegrenser, sektorer og investeringsstiler. Det ene årets ”hete samtaletema” kan bli det neste årets taper. For eksempel tenderer svingningene på Oslo Børs til å være sterkere i begge retninger, legger du til et globalt aksjefond vil du sannsynligvis få bedre sektor og regionsammensetning og oppnå en mer beskjeden volatilitet.

4. Høy alder betyr salg av aksjene
Selvfølgelig så burde man bli mer forsiktig når man nærmer seg uttak, ved å gå inn i obligasjoner og bankinnskudd. Men, bare fordi du nærmer deg pensjonsalderen betyr det ikke at du må utelukkende fokusere på rentesparing. Det er tre hovedelementer å vurdere her, for det første øker pensjonsalderen, noe som betyr flere år med arbeid. Punkt nummer to så lever vi lenger, med andre ord du har flere år du må dekke inn. Siste punktet er inflasjon, inflasjonen undergraver kjøpekraften. Verdien til en portefølje utelukkende investert i bankinnskudd vil reelt sett gå ned over tid, justert for skatt og inflasjon, selv med rekordlav inflasjon som vi nå ser. Mange projiserer også økt inflasjon grunnet pengetrykking i USA. Ved å beholde en andel av porteføljen i realaktiva, slik som aksjer, kan det hjelpe deg å holde inflasjonen i sjakk.

5. Sommel eller sløvhet
”Jeg har ikke råd til å investere akkurat nå, jeg gjør det til neste år hvis jeg får bonus.” Lyder det kjent? Problemet er at når du utsetter investeringen, så får pengene kortere tid, verdifull tid der rentes rente kan gjøre jobben for deg. Samtidig mister du de gode effektene av månedssparing. Hvis du sparer 1000 kroner måneden i ti år, vil du sannsynligvis komme mye bedre ut av det, enn om du venter 5 år og sparer 2000 kroner måneden deretter. 

Rentes rente kan være vanskelig å få grep om. Ville du valgt 1 øre som doblet seg hver dag i 30 dager, eller 1000 kroner hver dag i 30 dager? Den fornuftige ville startet med 1øringen, personen ville endt opp med 5,4 millioner, mens personen som tok 1000 kroner dagen endte opp med 30 000 kroner.

Forhåpentligvis ser du at de fleste feilgrepene lett kan fikses ved å gjøre de samme grepene. Ta et langsiktig perspektiv, forstå at markedskorreksjoner vil skje fra tid til annen, dra nytte av de gode effektene ved månedssparing og rentes rente, sørge for å ha tilstrekkelig diversifisering og sist men ikke minst, ta grep – ikke utsett.

Artikkelen er opprinnelig skrevet av Holly Cook og Christine Benz, oversatt og endret til norske forhold av Thomas Furuseth

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Holly Cook

Holly Cook  is Manager, Morningstar EMEA Websites

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer