Ny vergemålslov

Ekstern forfatter 02.07.2012 | 9.23
Facebook Twitter LinkedIn

Fra 1. juli neste år (2013) blir formue over 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden skjermet fra overformynderiet. P.t. er grunnbeløpet 82 122, ergo øker beløpet fra 70 000kr til 164 000kr, melder Finansavisen.

I tillegg skal Skattemyndighetene nå fremover automatisk rapportere til overformynderiet om formue over 2G, mens tidligere var det ikke en slik rapportering. Hvis midlene kommer under verge blir de plassert i bankinnskudd.

Hvordan slippe unna?

1. Forvalte pengene i eget navn

Ulemper: Kan utløse arveavgift. Ved skilsmisse/dødsfall går midler til boet.
Fordeler: Full råderett for foreldre. Barnet mister ikke rettigheter som stipend o.l. Mer fleksibel sparing i for eksempel fond, aksjer, forsikringssparing eller andre verdipapirer.

2. Forvalte i barnets navn, skrive gavebrev/testamente

Brevet bør det stå at midlene forvaltes av de voksne i samråd med barnet og at det ikke skal føres regnskap. For å slippe overformynderiet ved arv, må det ha vært et testamente, ellers vil overformynderiet ta over forvaltningen inntil barnet er 18 år. Ved pliktdelsarv kommer man ikke utenom overformynderiet. Fordeler og ulemper er stort sett det motsatte av å forvalte i eget navn.

Barn lignes under foreldre, slik at det ikke blir endringer i formueskatt og lignende. Bankinnskudd er det sikreste sparealternativet, men i dagens lavrenteverden får fort negativ realrente etter skatt på bankinnskudd. Over noen få år trenger det ikke å spille så stor rolle, og markedene kjører sitt eget løp, men om dagens negative realrentemiljø vedvarer kan det få kjedelige følger for kjøpekraften til barnet.

Kilde: Finansavisen 2.7.2012

Thomas Furuseth la til egne punkter.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer