Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Nye endringer i SKAGEN Vekst sitt porteføljeteam

Ekstern forfatter 07.06.2012 | 9:02

Geir Tjetland og Ole Søeberg har tatt over forvaltningen av SKAGEN Vekst etter at Beate Bredesen gikk ut i fødselspermisjon i slutten av mai.

Porteføljeforvalterne Ole Søeberg og Geir Tjetland er allerede en etablert del av porteføljeteamet til SKAGEN Vekst.

- Ole og Geir samarbeider godt og vi mener dette er den beste løsningen for andelseierne i fondet, sier Harald Espedal, investeringsdirektør i SKAGEN.

- På grunn av familieforøkelsen ønsker Beate ikke å være hovedforvalter når hun kommer tilbake fra permisjon neste år, men hun er, og vil fortsatt være, en viktig del av SKAGEN Vekst-teamet, legger Espedal til.

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .