Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Mener meglere gir råd på investorenes bekostning

Ekstern forfatter 10.10.2011 | 9:27

Meglerhusene tjener store penger på å hjelpe bedrifter med å hente inn penger. Derfor gir meglerhusene råd som går på bekostning av investorene, mener forvalter Peter Warren, til DN.no.

Lavere inntekter fra aksjemegling tvinger meglerne til å tjene mer penger på andre arenaer. Innhenting av penger i forbindelse med børsnoteringer, emisjoner og obligasjonslån har blitt den største inntektskilden.

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .