ETF-monster, kjeltringtrader eller mangel på oversikt?

Etter hvert som man søker etter skyld peker mange på børsfond, men ansvaret ligger hos personen og ikke instrumentet.

Ben Johnson, CFA 20.09.2011 | 19.32
Facebook Twitter LinkedIn

Det har vært en lang tirade med kritikk mot børsfond (ETF) i etterdønningene etter nyheten om at en trader på UBS’ ”delta one” team oppnådde drøyt $2 milliarder i tradingtap. Mange av detaljene er fortsatt ikke på bordet, men flere peker allerede på børsfond.

Som bakgrunn driver delta one handel i derivatinstrumenter som skal etterligne avkastningen til en underliggende aktiva eller referansindeks på en-til-en basis. Instrumentene inkluderer swaps, futures, forwards og børsfond. Delta one gjør ofte ulike arbitrasjehandling som søker å utnytte prisforskjeller som oppstår mellom disse instrumentene.

Uavhengig av de instrumentene som er involvert i denne hendelsen, så er det ikke verdipapiret som har skylden. Ansvaret ligger hos personen som skapte tapet.

Denne episoden viser også mangelen på tilstrekkelig risikokontroll i UBS, et faktum som blir gjort klart i en rapport fra BBC, og ikke risiko knyttet spesifikt til børsfond.

Dessverre har mye av den internasjonale dekningen i finansielle media oversett dette poenget.

Børsfond, som mange andre finansielle instrumenter, har mange underliggende risikofaktorer. Denne hendelsen vokste frem fra en risiko som ikke er spesifikt til et spesielt finansielt instrument, nemlig investeringsrisiko.

Det ble gjennomført en dårlig handel, enkelt og greit.

Når det er sagt, så der det viktig å forstå de virkelige risikofaktorene i de ulike børshandlede produktene. I den utstrekning dette tapet svekket UBS’ finansielle stilling, viser hendelsen at det er en virkelig og potensielt voksende (målt ved utvidet CDS-spread for mange tilbydere av syntetiske børsfond) motpartsrisiko som er underliggende i ETF-strukturen.

Dette emnet har vi dekket mange ganger i flere tilstelninger. For ikke lenge siden gjennomførte vi en dyptgående analyse av praksisen utøvd av europeiske tilbydere (inklusiv UBS) av syntetiske børsfond for å sette søkelyset på risikofaktorene i disse strukturene, hvilke risikobegrensende tiltak som finnes for å beskytte investorer, og kompensasjonen investorer mottar for å ta på seg risiko. Vi kommer snart til å gjennomføre en tilsvarende studie hvor vi går gjennom utlånspraksisen til de fysisk replikerte børsfondene. Senere denne måneden vil vi gjennomføre en realtids webinar (seminar på de britiske websidene), hvor vi vil diskutere motpartsrisikoen i detalj på tvers av de ulike børsfonds-strukturene.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ben Johnson, CFA  er direktør for global børsfondsanalyse for Morningstar og redaktør av Morningstars ETF-nyhetsbrev (utgitt i USA). 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer