Morningstar lanserer analyserapporter på børshandlede fond

Våre uavhengige analytikere har analysert 175 av de største børshandlede produktene for å hjelpe deg å forstå hvilke som passer for deg.

Ben Johnson, CFA 09.08.2011 | 12.37
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar har et dedikert analytikerteam som dekker europeiske børsfond. Denne gruppen har vært virksom en stund og vi har allerde gitt dere artikler skrevet av dem. Nå publiserer vi rapporter på 175 av de største børshandlede produktene i Europa. Hovedmålsetningen med vår analyserapport på individuelle børsfond (ETP) er å gi et bredt spekter av investorer en nyttig form for destillert due diligence som inneholder all den relevante kvalitative konteksten og dataen som trengs for å bruke ETP’er på en god måte i investors portefølje. Denne analysen er den første av sitt slag i det europeiske markedet for børshandlede produkter.

Klikk her for å se et eksempel, DnB NOR OBX

Disse rapportene vil initiellt bli tilgjengelig gratis på Morningstars europeiske websider, inkludert Morningstar.no.  Det er ingen planer om å utvikle en analysedrevet rating for børsfond, men Morningstar Rating vil fortsette å komme for børshandlede produkter for å kunne sammenligne et bredt spekter av verdipapirer, inkludert verdipapirfond, børshandlede produkter og closed ended funds (tilgjengelig i blant annet Storbritannia og USA). Senere ønsker Morningstar å lansere nye datapunkter som vil fasilitere rangering av børsfond basert på et estimat av den totale eierskapskostnaden. Dette vil gjøre at investorer kan finne og velge et børsfond, blant de mange som følger store referanseindekser slik som FTSE 100, EURO STOXX 50 eller S&P 500, som vil koste minst basert på investeringsstørrelsen og deres forventede holdeperiode.

Her kommer en oversikt over den brede skissen av innholdet i våre rapporter:

Egnethet
Seksjonen om egnethet fokuserer på den beste bruken av produktet i en investors portefølje avhengig av de økonomiske omstendighetene, porteføljefokus og investeringsutsikter. Her skriver vi også om produktet er bra for en del av rammeverket i porteføljen eller et taktisk verktøy, eller hvordan det kan brukes på begge disse måtene. Vi bringer også frem i lyset de komplekse forholdene til mer eksotiske produkter slik som råvare, belånte og inverse børsfond.

Fundamentalt syn
Seksjonen om det fundamentale synet gir en bred oversikt over de underliggende makroøkonomiske fundamentale egenskapene som vil påvirke produktets resultater. Mange rapporter vil også se på de seneste verdsettelsene og den underliggende indeksen i denne seksjonen, men dette vil utebli for noen av de alternative aktivaklassene og strategibaserte produktene.

Indekskonstruksjon
Indekskonstruksjonsseksjonen ser under produktmerkelappen for å undersøke nyansene til den underliggende indeksen eller referanseaktivaen. Disse egenskapene inkluderer bl.a vektingsmetodikk, beskrankninger, friflytjusteringer, rebalanseringer og endringsperioder, og utbyttebehandling.

Produktkonstruksjon
Denne seksjonen definerer hvordan produktet er bygget for å replikere eller på annen måte gi resultatene til dens referanseindeks eller aktiva. Her undersøker vi replikeringsmetode (fysisk, syntetisk), produktstruktur (fond, note), kilder til motpartsrisiko, hvordan motpartsrisiko minimeres, utbyttepolitikk, også videre.

Avgifter
Avgiftsseksjonen sier eksplisitt noe om produktets kostnadsnivå og skriver om nivået i forhold til andre tilsvarende fond og konkurrende børshandlede produkter.

Alternativer
Her forsøker vi å plassere fondet i en passende kontekst i en bredere samling av investors valgmuligheter. Fondet vil bli sammenlignet på basis av eksplisitte kostnader og handelskostnader med direkte sammenlignbare børshandlede produkter. Det kan også bli sammenligning av fondet mot alternativer som ikke er børshandlede produkter, som for eksempel forskjellen mellom å eie et fysisk gull-ETF mot å eie gullbarrer.

For å lese en analyse av børsfond, bare søk etter fondet du leter etter, enten via navn eller ISIN og klikk på analysefliken.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ben Johnson, CFA  er direktør for global børsfondsanalyse for Morningstar og redaktør av Morningstars ETF-nyhetsbrev (utgitt i USA). 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer