Forstå totalavkastningen

Morningstar 16.11.2009 | 10.35
Facebook Twitter LinkedIn
Det er en sammenheng mellom netto andelsverdi (NAV), utbytte (utbyttegrad) og totalavkastning. Visste du at NAV-kursen kan falle i verdi, samtidig som du kan tjene penger i samme periode? Eller at et fond kan ha utbyttegrad på under 1 % og samtidig være en av de fondene med best totalavkastning?

Før vi går videre la oss gå gjennom de to ulike komponentene av totalavkastningen. Du kan få penger på to ulike metoder: Utbytte og verdistigning.

Utbytte og verdistigning

Utbytte
Fondets utbytte, eller utbyttegrad, interesserer de investorene som trenger jevnlig inntekt fordi de ikke ønsker å ta av hovedstolen av porteføljen for deres dag-til-dag levekostnader. Merk at det imidlertid kun er et fåtall norske aksjefond som deler ut utbytte. Det er mer vanlig å ha èn ut

delende og èn reinvesterende andelsklasse i utenlandske fond, da kan du nemlig selv velge hva som passer deg best. I Norge betaler bankkontoer og norske rentefond ut opptjent rente ved jevnlige mellomrom.

Eier du et aksjefond som deler ut utbytte eller et rentefond kan du regne ut utbyttegrad. Utbyttegraden kan utregnes på flere måter. Morningstar regner ut utbyttegraden ved å summere utbetalt utbytte de siste 12 måneder og deler tallet på NAV-kursen ved siste månedsslutt.

Verdiøkning.
Den andre måten du kan tjene på et fond er gjennom verdiøkning av kapitalen i fondet. Det vil si at markedsverdien av fondets beholdninger er høyere enn forvalteren kjøpte beholdningene til. Selger forvalteren beholdningen med gevinst får fondet salgsgevinst. Selv om forvalteren beholder verdipapiret vil du oppleve at fondet øker i verdi. Det er fordi NAV-kursen alltid reflekterer verdien til alle eiendelene i fondet målt på det aktuelle tidspunktet.

Utdelning
Det kan være litt vanskelig å se, men det å se utelukkende på fondets NAV er ikke alltid den beste måten å se hvordan fondet har generert avkasting. Det er fordi fondets NAV endrer seg som følge av utdeling av utbytte. Når et fond deler ut utbytte til andelseierne faller NAV-kursen. Hvis et fond med NAV på NOK 10 deler ut utbytte på NOK 4 per andel vil NAV-kursen falle til NOK 6.

Selv om NAV’en faller er ikke andelseierne dårligere stilt (sett vekk fra skatt). De har fortsatt 10 kroner, 6 kroner i fondet og 4 kroner i kontanter. Trenger de ikke de 4 kronene til forbruk kan investoren reinvestere utdelt utbytte. Merk at det er assosiert skatt på utbytte, skal du reinvestere lønner det seg å velge aksjefond som ikke deler ut utbytte. Rentefond reinvester ofte utbyttene, men teknisk sett reduseres NAV-kursen og utbytte blir registrert. De fleste finansielle nettsider, inkludert Morningstar, antar at du reinvesterer utbytte når de kalkulerer totalavkastningen.

Totalavkastning
Totalavkastningen inneholder alt vi har diskutert så langt. Det vil si endring i NAV grunnet verdiøkning eller verdireduksjon i den underliggende porteføljen, utbetalning av utbytte og reinvestering av utbytte.

Slik fungerer det i praksis. Si at du kjøper 10 andeler i fond A til 9 kroner per andel. Etter et par måneder stiger fondets NAV til 12 kroner. Fondet deler ut utbytte på 2 kroner per andel og NAV-kursen faller til 10 kroner. La oss anta at du kan reinvestere hele beløpet på 20 kroner (2kr x 10 andeler) til ny kurs 10 kroner. La oss videre anta at NAV-kursen stiger til 11 kroner per andel.

Hva er avkastningen?
Hvis du utelukkende bruker NAV-kursen til å regne ut avkastningen får du omtrent 22 % avkastning ((11-9)/9)*100. Dette tallet er unøyaktig, fordi du må regne inn utbyttet du reinvesterte. Du hadde 10 andeler som du betalte 9 kroner per stykk og kjøpte to andeler til 10 kroner per stykk for utbyttet som ble utdelt. Altså har du 12 andeler verdt 11 kroner hver, til sammen har du verdier for 132kroner. Du gav 90 for disse andelene, ergo har du fått en totalavkastning på omtrent 47 % ((132-90)/90)*100.

Vi håper dette gav deg en litt bedre forståelse av totalavkastningen og at du som fondsinvestor ikke trenger bare å se på NAV kursen isolert når du skal følge opp dine fond.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer