Morningstar lanserer nye kategorier

Morningstar lanserer i disse dager 31 nye kategorier for å gjøre søk enklere og for å rangere fondene mot sine virkelige målgrupper. Det er ikke enkelt verken å kategorisere fond, eller å bestemme seg for hvor mange kategorier som vil være relevant.

Thomas Furuseth 09.11.2006 | 14.59
Facebook Twitter LinkedIn
Morningstar prøver å holde antallet kategorier på et fornuftig nivå slik at man ikke får for mange kategorier, samtidig som de skal virke fornuftig og hensiktsmessig i forhold til hva som tilbys ute i fondsmarkedet.

Morningstar Rating gjøres som kjent innenfor kategoriene, slik at det er også viktig for Ratingen at kategoriene er representative for hva som blir tilbudt. Morningstar krever at det skal være et minimum av fond i eventuelle nye kategorier.

Morningstar ser behovet for landspesifikke kategorier. Tidligere så man at de landsspesifikke kategoriene ville bli uten verdi etter hvert som Eurosonen utviklet seg og ble et st

ort område. Trenden nå går mot flere landsspesifikke fond. Det blir etablert i alt 11 nye landsspesifikke kategorier. Disse kategoriene har ikke så veldig stor innvirkning for oss i Norge siden vi allerede har ”Norge” kategori.
Morningstar skiller også ut Russland i en egen kategori og lanserer Vekstmarkeder Europa eksklusiv Russland. Dette sikrer at fond som utelukkende plasserer i Russland og fond som plasserer i Øst-Europa men ikke Russland

Morningstar lanserer også egne Livssyklus kategorier, Absolutt avkastningskategorier og raffinerer obligasjons og balansert kategoriene.

Livssyklusfondene er fond som endrer profil i løpet av løpetiden til fondet. I starten av fondets levetid vil det typisk ha en høy andel aksjer. Aksjeandelen synker når fondet nærmer seg måldatoen. Etter måldatoen så vil fondet inneholde en høy grad av pengemarkedsinstrumenter.

Absolutt avkastning er en forvaltningsstil som ligner veldig på hedgefond. Det som kjennetegner denne kategorien er at man ikke skal ha lange perioder med negativ avkastning.

En rekke obligasjonskategorier blir delt opp i korte og lange obligasjoner. Samme gjelder med en del balansert kategorier rundt om i Europe. I tillegg vil de større landene få sine landsspesifikke kategorier splittet opp i investeringsstiler. Det være seg små og mellomstore og store selskaper. Hvis det er nok fond i hver kategori kan de fondene i store selskaper også deles videre inn i vekst, blanding og verdi. Benytt deg gjerne av Morningstar kategorier for å finne dine nye fond, sammenlign, sorter og bruk vår tjeneste aktivt!

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer