Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Japan kan overraske positivt

I løpet av det siste året har argumentene for at den japanske økonomien er friskmeldt forsterket seg.

Jonas Lindmark 10.11.2004 | 11:55
I løpet av det siste året har argumentene for at den japanske økonomien er friskmeldt forsterket seg. Den japanske økonomien opplever nå høyere vekst og flere reformer taler for at børsen i Tokyo vil stige i løpet av 2005.

Flere eksperter på Japan mener nå at sjansen for at 2005 blir et godt år for landets økonomi, er større enn på lenge. Det finnes fortsatt strukturelle og politiske problemer i Japan, men det er nå flere grunner til å være optimistisk.

Positiv utvikling

For det første har den økonomiske veksten økt den siste tiden. BNP veksten siste året ligger på 4,2 prosent, og blant industrilandene er det kun New Zealand som har rapportert om høyere vekst i samme periode.

For det andre har arbeidsløsheten falt og var på 4,6 prosent i september. Dette er ned fra 5,1 prosent på samme tid for ett år siden. I flere andre land i Europa er arbeidsløsheten dobbelt så stor.

Videre har statsminister Junichiro Koizumi vært på offensiven. Han har nå mindre enn to år igjen som regjeringssjef og mye tyder på at han vil gjennomføre de reformene han lovet ved tiltredelsen i april 2001.

I tillegg er deflasjonen snart beseiret. Flere prognoser tyder nå på at Japan vil oppleve normal inflasjon fra og med neste år, etter mange år med fallende priser (deflasjon). Dette vil i så fall stimulere investeringer og konsumet i landet, noe som vil bidra til ytterligere økonomisk vekst.

En annen viktig grunn til at utsiktene er gode for Japan den kommende perioden er at selskapenes inntjening øker. Samtidig har ikke børskursene steget nevneverdig enda. Sammenlignet med USA er de fleste selskapene lavere vurdert, selv om selskapenes inntjeningsmarginer er rekordhøye nå.

Fortsatt enkelte problemer

Det finnes imidlertid fortsatt problemer for Japan. Dette gjelder spesielt banksektoren som har en mengde misligholde lån som ble gitt i løpet av lavkonjunktursperioden. Et annet viktig problem er det statlige budsjettunderskuddet. De statlige utgiftene er nesten 50 prosent høyere enn inntektene. Dette henger sammen med skatteletter og økte utgifter de siste ti årene for å stimulere økonomien. Dette problemet kan forverres dersom rentene øker, da underskuddet blir dyrere å finansiere.

Hittil i år har det japanske aksjemarkedet fortsatt å avvike stort fra øvrige aksjemarkeder. I første kvartal steg aksjekursene kraftig, men i tredje kvartal falt de tilbake. Mye tyder imidlertid på at neste overraskelse vil bli en positiv utvikling.

Om forfatteren

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  har siden 2000 vært redaktør og analysesjef for Morningstar.se. Før det skrev han om fond i 9 år for Affärsvärlden.