Nedtur i Latin-Amerika

Aksjene i Latin-Amerika trekkes ned av global økonomisk og politisk usikkerhet.

Fernando Luque 24.05.2004 | 13.59
Facebook Twitter LinkedIn
Utviklingen for børsene i nye markeder (emerging markets) har vært svakere enn verdensindeksen hittil i år. Avkastningen der har vært på minus 10,6 prosent (målt i amerikanske dollar), mens verdensindeksen har tapt 3,8 prosent hittil i år. Det er ingen stor overraskelse at aksjene i nye markeder rammes hardest i perioder med usikkerhet på børsene.

Dagens situasjon, med usikkerhet både rundt økonomien og politikken flere steder, rammer som oftest børsene i nye markeder hardest som følge av deres skjøre og volatile økonomi. I tillegg er investorene i nye markeder skremt av utsiktene for høyere renter i USA i tiden fremover.

Sto

re variasjoner

Forventningene om høyere renter i USA er en av forklaringene til at aksjene i Latin-Amerika har falt mest av de nye markedene hittil i år. Latinamerikanske aksjer anses som mest risikable, noe som viser seg i svingningene i denne fondskategorien siste tre år. Standardavviket for aksjefondene som investerer i Latin-Amerika er nå 28 prosent, sammenlignet med henholdsvis 23,2 og 24,7 for fondene som investerer i Asia eks. Japan og Øst-Europa.

Hittil i år har MSCI Latin-America falt med 12,7 prosent, mens MSCI Øst Europa har falt med bare 7 prosent. Aksjene i Brasil har vært mest bidrags ytende til fallet for Latin Amerika indeksen. Aksjene i Mexico, på sin side, har faktisk steget med 5,8 prosent hittil i år.

Mexico og Brasil er de to viktigste landene i Latin-Amerika, men variasjonen mellom disse har vist seg å være stor. For eksempel er Mexico en av verdens viktigste oljeprodusenter og stigende oljepriser er derfor positivt for landets økonomi. Brasil derimot er avhengig av eksport av naturresurser til Asia, men har blitt rammet av lavere aktivitet i Asia den siste tiden.

Obligasjonsmarkedet

Obligasjonene i de nye markedene har blitt rammet av frykten for høyere renter i USA. Indeksen som måler utviklingen for obligasjoner i nye markeder har falt med 8 prosent siden 13.april, og med 7 prosent totalt hittil i år. Obligasjonsindeksen for Brasil har blitt hardest rammet, med et kursfall på hele 14 prosent hittil i år.

Analytikerne mener imidlertid at det ikke er stor dramatikk i den siste tids kursfall på obligasjonsmarkedet der. Den siste tidens fall er mer en naturlig korreksjon etter at en massiv strøm av investeringer i obligasjoner, har bidratt til å presse kursene for høyt.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer