Slik investerer du i bærekraftige palmeoljeselskaper

Ruby Jeng forklarer at palmeoljeselskaper kan tilby attraktive investeringsmuligheter, forutsatt at investorene er oppmerksomme på ESG-risikoene

Johanna Englundh 20.06.2024 | 12.54
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Johanna Englundh: Velkommen til Morningstar. Investeringer i palmeoljeselskaper kan være et kontroversielt tema på grunn av bransjens assosiasjoner til miljøfiendtlig praksis, med palmeoljedyrking forbundet med avskoging, jorderosjon og klimagassutslipp. Men det kan også gi muligheter for positiv endring. Og siden palmeolje inngår i nesten 50% av de emballerte produktene vi finner i supermarkedene, er det definitivt et interessant område for investorer å se nærmere på. Ruby Jeng er med meg for å snakke om dette. Hun er senioranalytiker for Stewardship hos Morningstar Sustainalytics.

Det er flott å ha deg her, Ruby. La oss begynne med å si at jeg tror investorene raskt tenker på negative ting når palmeolje blir nevnt. Hva er ditt syn på bransjen og dens utfordringer?

Ruby Jeng: Ja. For det første vil jeg gjerne fremheve betydningen av palmeoljeindustrien. Som du nevnte, inneholder 50% av produktene i butikken palmeolje. Det viser hvor allsidig dette produktet er. Og dessuten kan palmeoljeproduksjonen være ganske effektiv. For eksempel kan hver hektar land produsere 0,7 tonn solsikkeolje. Det samme arealet kan produsere 5 ganger mer palmeolje. Det betyr at palmeoljeproduksjon kan være ganske bærekraftig og effektiv hvis vi håndterer risikoen på riktig måte.

I løpet av de siste tiårene har palmeoljeindustrien unektelig kommet i søkelyset fra ulike interessenter, som ikke-statlige organisasjoner, akademia, sivilsamfunnsgrupper og andre ansvarlige investorer. Hovedårsaken er at palmeoljeproduksjon kan være forbundet med eller ha en høy tendens til visse negative miljømessige og sosiale konsekvenser. For eksempel avskoging, som også er forbundet med tap av biologisk mangfold og negative miljøkonsekvenser. Og på den sosiale siden var det noen konflikter rundt tvangsarbeid og dårlige arbeidsforhold i hele leverandørkjeden. Så kort sagt kan palmeoljeproduksjonen bare være bærekraftig og effektiv hvis vi har en robust strategi og styring på plass i hele leverandørkjeden.

Englundh: Indonesia og Malaysia står for over 85 prosent av den globale forsyningen av palmeolje. Og jeg vet at du har vært i denne delen av verden for å besøke noen av disse selskapene. Og da du var der, kunne du se en vilje til å endre til en mer bærekraftig praksis?

Jeng: Ja, absolutt. Tidligere i år tilbrakte jeg kanskje halvannen uke i Malaysia og Singapore for å besøke noen av investorene våre, noen palmeoljeselskaper og plantasjene deres, og også relaterte frivillige organisasjoner. Vi ser at det har skjedd noen forbedringer i hele landskapet, og det er ikke bare jeg som sier dette, men også andre forskningsinstitutter. Vi ser for eksempel at tapet av primærskog i Malaysia har vært historisk lavt, og det har også skjedd noen forbedringer når det gjelder tvangsarbeid. Så alt i alt ser vi forbedringer over hele landskapet, og kanskje også litt om engasjementsturen jeg foretok tidligere i år. Formålet med turen var ikke bare å bygge tillit og et forhold til palmeoljeselskapene vi allerede samarbeider med, men også å forstå hvilke trender, muligheter og utfordringer de står overfor i bransjen.

Englundh: Ja, det stemmer. Kan du gi noen eksempler på god praksis som du har sett?

Jeng: Ja. Et av selskapene vi besøkte denne gangen, heter Sime Darby Plantation. Vi har faktisk vært i dialog med dem i mer enn fem år nå, og vi ser at det har skjedd noen forbedringer når det gjelder miljø, sosiale forhold og selskapsstyring i løpet av disse fem årene. Bare for å gi deg noen eksempler: Jeg tror det var i fjor, tidlig i fjor, at USA hevet forbudet mot produktet deres på grunn av funn av tvangsarbeid. Det betyr at Sime Darby Plantation har forbedret seg mye når det gjelder arbeidsforholdene i hele leverandørkjeden, og også når det gjelder arbeidsforholdene. Det betyr også at Sime Darby Plantation igjen vil kunne importere sine produkter til det amerikanske markedet.

Og en annen ting jeg vil nevne, er at de på slutten av fjoråret også fikk klimamålet sitt verifisert av vitenskapsbaserte målinitiativer. Det betyr også at det er en ganske stor milepæl for deres klimareise, og at klimamålet deres nå ikke bare er vitenskapelig basert, men også tar hensyn til skog- og landbruksrelatert veiledning om vitenskapsbaserte målinitiativer. Så de er på vei mot 1,5 grader innen 2050.

Englundh: Så, for investorer, hva vil du si er det viktigste å tenke på når man investerer i palmeoljeselskaper?

Jeng: Ja. For investorer er det viktig å identifisere og sikre at selskapet kan håndtere sine vesentlige ESG-risikoer. Så hvordan gjør man det? Man kan se på selskapets offentliggjorte informasjon for å se om de har en robust strategi og forpliktelser på plass, og hvordan de kan sikre at de overvåker resultatene sine og jobber på riktig måte for å oppfylle forpliktelsene sine. Og for det andre, hvis investorene fortsatt er bekymret eller i tvil om selskapets resultater, kan de etablere en åpen dialog med selskapet for å vise at vi som investorer bryr oss om dette problemet, og at vi ønsker at dere tar tak i det på en skikkelig måte. Som investorer ønsker vi nemlig ikke at pengene våre skal brukes på en måte som har negative konsekvenser for samfunnet, menneskene og miljøet. Så før du som investor putter pengene dine i andres lommer, må du forsikre deg om at de har god og bærekraftig praksis i sitt veikart.

Englundh: Tusen takk for at du ble med oss i dag, Ruby. Til neste gang er jeg Johanna Englundh for Morningstar.

Abonner på vårt nyhetsbrev helt kostnadsfritt:

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johanna Englundh  er redaktør for Morningstar Sverige. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer