Rentekutt er langt unna i USA, men Fed utelukker renteøkning

Federal Reserve ser lite fremgang i kampen mot inflasjon, men mener at pengepolitikken er tilstrekkelig restriktiv 

Preston Caldwell 02.05.2024 | 12.07
Facebook Twitter LinkedIn

Bilde fra Federal Reserve

Amerikanske rentekutt er fortsatt et stykke unna, selv om sentralbanksjef Jerome Powell og resten av sentralbanken virker upåvirket av økningen i inflasjonen de siste månedene.

Som ventet la Fed styringsrenten uendret på 5,25-5,50 prosent på møtet i mai. Mens markedene tidlig i 2024 forventet at sentralbanken skulle begynne å kutte renten så snart som marsmøtet, har inflasjonen vært mye høyere enn forventet, noe som har utsatt forventede rentekutt til september 2024 eller senere. Feds offisielle uttalelse onsdag og Powells kommentarer gjorde lite for å endre dette synet.

I sin offisielle uttalelse erkjente Fed en "mangel på ytterligere fremgang" for å redusere inflasjonen de siste månedene. Powell uttrykte imidlertid en sterk tro på at gjeldende pengepolitikk er "tilstrekkelig restriktiv" til at inflasjonen til slutt kan komme tilbake til sentralbankens 2 prosents mål, og det er derfor "usannsynlig at det neste politiske grepet vil være en renteøkning".

Mens Fed holdt renten stabil, kunngjorde de detaljene om et etterlengtet skifte i sin innsats for å redusere sine massive beholdninger av obligasjoner, en prosess kjent som kvantitative lettelser.

Fed venter på mer tillit til inflasjonsfremgangen

Inflasjonen i kjerneprisindeksen for personlige forbruksutgifter steg til 4,4% fra år til år i de tre månedene som sluttet i mars. Kjerne-PCE-inflasjonen hadde vært 1,9% på årsbasis i de seks månedene som endte i desember 2023. Den sterke utviklingen førte til at de fleste markedsdeltakere forventet rentekutt fra begynnelsen av 2024, men disse forventningene har blitt påvirket av data de siste månedene.

I mellomtiden har Fed fokusert mer på årlige data, som er mindre volatile enn tre- eller seksmånedersindikatorer. På årsbasis var kjerneinflasjonen (PCE) 2,9 prosent i desember 2023 og var på 2,8 prosent i mars 2024. Dette førte til at sentralbanken var mye mindre sprudlende enn de fleste investorer ved inngangen til 2024, og omvendt ikke så mye plaget av ujevnheter i noen måneder med dårlige data.

Powell sa at det vil ta lengre tid enn tidligere forventet å "få nok tillit" til inflasjonstrender til å begynne å kutte renten. Men dette refererer sannsynligvis til Feds tidligere prognoser fra mars, som inkluderte tre rentekutt i 2024, mens markedene hadde skiftet til å forvente bare ett kutt i 2024 i god tid før dagens møte.

Fed kunngjør endring til kvantitative lettelser

Langdaterte obligasjonsrenter beveget seg litt mer enn de kortere, med den 10-årige statsrenten ned om lag 5 basispunkter onsdag. Dette var sannsynligvis drevet av Feds beslutning om å bremse ned kvantitative lettelser.

Taksten på salget av statsobligasjoner vil falle fra 60 milliarder dollar per måned til 25 milliarder dollar. Siden august 2022 har Feds verdipapirbeholdning falt med rundt 1,5 billioner dollar. Fed Treasury-beholdninger har falt med rundt 1,2 billioner dollar, noe som representerer omtrent 5% av bokført verdi av alle utestående omsettelige statsobligasjoner. Men Powell bemerket at det reduserte tempoet i balansen ikke reflekterer en justering av den endelige størrelsen på balansen, bare at målnivået vil nås "mer gradvis."

Til tross for oppgangen i første kvartal, fortsetter vi å forvente at inflasjonen vil normalisere seg gjennom resten av 2024 og utover, og til slutt tillater Fed å kutte renten aggressivt. Vår forventning til renteintervallet ved utgangen av 2026 er 1,75%-2,00%, en nedgang på 350 basispunkter fra dagens nivå. Vi forventer at inflasjonen vil falle under 2 prosent i 2025, mens avtagende økonomisk vekst gir ytterligere grunner til å senke renten.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Preston Caldwell  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer