Novo Nordisks rapport: Hva du kan forvente deg på onsdag

Forventningene er høye når det største selskapet i Europa målt i markedsverdi skal slippe sin kvartalsrapport på onsdag. Investorer vil se etter indikasjoner på om Novo Nordisk vil være i stand til å møte den økende etterspørselen etter diabetes- og fedmemedisiner. 

Johanna Englundh 30.01.2024 | 12.32
Facebook Twitter LinkedIn

 Novo Nordisk logo og fedmemedisin

Novo Nordisk (NOVO B) offentliggjør sitt årsresultat den 31. januar klokken 07:30 CET.

Novo Nordisk har tatt ledelsen i Europas farmasøytiske sektor og Morningstar Europe Index, som følge av en overveldende etterspørsel etter diabetes- og vekttapmedisiner. Det virker sannsynlig at målene for 2023 blir nådd, gitt den sterke økonomiske utviklingen i løpet av de første ni månedene av 2023, med en salgsøkning på 33% og en vekst på 37% i driftsresultatet i faste valutaer.

Den oppdaterte prognosen for 2023 i resultatrapporten for tredje kvartal, med en omsetningsvekst på 32%-38% og en vekst i driftsresultatet på 40%-46%, var noe høyere enn tidligere forventninger. Den sterke utviklingen tilskrives høyere salg av GLP-1-behandlinger i USA enn forventet, spesielt drevet av diabetesmedisinen Ozempic og fedmemedisinen Wegovy. 

Novo Nordisk aksjekurs siste 5 år

Vil Novo Nordisk være i stand til å møte den økende etterspørselen?

Den økende etterspørselen etter diabetes- og vekttapsprodukter har ført til høye forventninger til den kommende kvartalsrapporten.

"Forventningene er veldig høye før rapporten offentliggjøres, og vi antar at selskapet kan se 28% inntektsvekst og 37% vekst i driftsresultatet. Dette inkluderer faktisk noe valutamotvind, så den underliggende veksten er enda høyere", sa Morningstars aksje- og kreditanalytiker Karen Andersen i forkant av offentliggjøringen.

"Jeg tror Novo Nordisk og Eli Lilly er klare til å dominere dette markedet i hvert fall de neste årene, mens konkurrentene prøver å henge med og utvikle mer praktiske orale produkter, eller produkter med færre toleranseproblemer. Totalt sett ser vi et marked for medisiner mot fedme/overvekt på mer enn 100 milliarder dollar innen 2031, når Novos viktigste patenter utløper", legger Andersen til. 

Utfordringen fremover ligger imidlertid i hvor raskt Novo Nordisk kan tilpasse sin produksjon for å møte den nye etterspørselen etter deres bestselgende medisiner Ozempic og Wegovy, samt å avverge konkurranse fra Eli Lilly & Co's Mounjaro og Zepbound. 

"Lilly er veldig ny på markedet for fedmebehandling, siden deres diabetesmedisin Mounjaro samt Zepbound for fedmebehandling nylig ble godkjent. Zepbound ser ut til å være mer effektiv enn Wegovy, så vi forventer at den raskt vil ta en betydelig andel av dette markedet - men det er nok rom for begge selskapene til å se sterk tosifret vekst over flere år", sa analytikeren.

Hvor lenge bruker gjennomsnittspasienten vekttapsprodukter?

Et annet spørsmål markedet ønsker svar på er om det vil være en indikasjon på hvor lenge den gjennomsnittlige pasienten tar disse behandlingene - fortsetter de utover platåpunktet når de har sluttet å gå ned i vekt?

"All data tyder på et behov for å fortsette behandlingen for å opprettholde vekttapet, og vi tror at pasientene vil være motiverte til å fortsette behandlingen over lengre tid, selv om vi ser at noen pasienter avslutter behandlingen på grunn av kostnads- og toleranseproblemer", forklarer Andersen. 

Når det gjelder Novo Nordisks pipeline, sier analytikeren at vi kan se tidlige data for neste generasjons orale fedmemedisiner i forbindelse med rapporten. Og senere på året forventer hun flere data om selskapets orale semaglutid (samme medikament som i Ozempic og Wegovy).

"Selv om vi tror lanseringen sannsynligvis vil bli forsinket på grunn av leveringsproblemer (en mye høyere dose er nødvendig for oral tilførsel av dette legemiddelet). Det viktigste pipeline-legemiddelet for Novo akkurat nå er cagrisema, som kan bli en mer effektiv og mer tolerabel behandling av både fedme og diabetes". 

"Fase 3-data for fedme kommer også senere i år", legger hun til.

Estimering av virkelig verdi for Novo Nordisk

I slutten av november 2023 oppjusterte Morningstar-analytikere Novo Nordisks virkelig verdi-estimat til 540 DKK per aksje fra 475 DKK, etter å ha betydelig økt antakelsene for oppslutning om GLP-1-behandlinger innen diabetes og fedme, samt utvidet salget til overvektige pasienter. 

"Vi forventer at Novos salg innen fedme kan nå en topp på 28 milliarder dollar innen 2031, før semaglutids patent utløper i 2032. Innen fedme utgjør semaglutid grunnlaget for den injiserbare fedmemedisinen Wegovy, samt et potensielt oralt, høydose semaglutid som nylig har generert positive data i en fase-3-studie", skrev Andersen i en analyse publisert 29. november.

Økonomisk vollgrav

Novo har vært en pioner innen diabetesbehandling i over 85 år, og har 32% av det 50 milliarder dollar store markedet for diabetesbehandling og omtrent halvparten av insulinmarkedet på over 15 milliarder dollar.

Forekomsten av diabetes forventes å øke kraftig de neste tiårene på grunn av en stadig mer overvektig og aldrende befolkning, og Morningstar forventer at Novo vil opprettholde sin brede vollgrav ettersom selskapet fortsetter å dominere innen innovasjon av behandling for diabetes og fedme.

Semaglutids potensial i nye indikasjoner gir også Morningstars analytikere tillit til Novos brede vollgrav. Medisinen fikk amerikansk godkjenning som Wegovy for fedme i juni 2021 og er i fase 3-tester innen områder som NASH, Alzheimers og hjertesvikt. Novo tester også nye kombinasjonsbehandlinger som cagrisema som kan tilby enda mer overbevisende blodsukkerkontroll og vekttap, noe som kan hjelpe Novo med å opprettholde en solid posisjonering mot Lilly, 

Morningstars nøkkeltall for Novo Nordisk 

  • Estimert virkelig verdi: 540 kr
  • Nåværende pris: 732 DKK
  • Morningstar stjernerangering: ★★
  • Morningstar Economic Moat Rating: Bred
  • Morningstar Uncertainty Rating: Høy

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Novo Nordisk A/S Class B973,30 DKK-0,71Rating

Om forfatteren

Johanna Englundh  er redaktør for Morningstar Sverige. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer