Netflix-rapport: Imponerende abonnentvekst - Morningstar øker aksjens virkelige verdi

Netflix la til et imponerende antall nye abonnenter i fjerde kvartal. På den positive siden bidro alle regioner til dette, noe som akselererte inntektsveksten. Men ifølge Morningstar vil ikke denne vekstraten være holdbar på lengre sikt.

Matthew Dolgin 25.01.2024 | 12.24
Facebook Twitter LinkedIn

Netflix

Netflix (NFLX) rapporterte betydelig abonnentvekst i fjerde kvartal, med bidrag fra alle regioner. Gjennomsnittlig inntekt per abonnent steg igjen etter flere kvartaler med nedgang, noe som resulterte i en betydelig akselerasjon i inntektsveksten. Vi ser ytterligere positive effekter i de kommende årene, men vi tror abonnentveksten vil avta.

Vi hever vårt virkelige verdi-estimat fra 410 dollar til 425 dollar etter resultatene og utsiktene for 2024, men vi tror at aksjekursen har kommet i forkant av seg selv, til tross for at vi forventer at Netflix forblir dominerende. Aksjen stengte på Wall Street på tirsdag til 492 dollar og er derfor overvurdert ifølge Morningstar.

Omsetningen i fjerde kvartal økte med 13% på årsbasis da Netflix la til mer enn 13 millioner nye nettoabonnenter over hele verden, det høyeste tallet siden første kvartal av 2020, hvor hver region la til flere nye abonnenter enn i første eller andre kvartal av 2020, da pandemirelaterte nedleggelser nettopp hadde startet. Dette resulterte i 2,8 millioner nye abonnenter i USA og Canada.

Selv om vi forventer at abonnentveksten vil forbli relativt høy, tror vi at katalysatorene som førte til overdimensjonert vekst i fjor vil avta betydelig i 2024. Netflix begynte å slå ned på passorddeling tidlig i 2023 og rullet gradvis ut policyen på tvers av markedene samtidig som de tilbød nye alternativer for billigere annonsestøttede planer eller medlemskapstillegg til eksisterende planer.

Øke annonseinntektene

ARM (gjennomsnittlig inntekt per medlemskap) vokste med 1% i fjerde kvartal sammenlignet med året før, godt støttet av prisøkninger i USA, Storbritannia og Frankrike, og vi tror at Netflix har rom for å øke ARM betydelig i de kommende årene takket være reklameinntekter. Netflix fortsetter å oppnå betydelig driftseffekt. Selskapets driftsmargin var 17% i fjerde kvartal og mer enn 20% for hele året, en økning på nesten tre prosentpoeng fra 2022.

Ledelsen forventer en margin på 24% i 2024. Fri kontantstrøm var på rundt 7 milliarder dollar i 2023, men omtrent 1 milliard dollar i forventede innholdsutgifter ble utsatt på grunn av streikene. Vi forventer mer enn 6 milliarder dollar i fri kontantstrøm innen 2024.

Imponerende vekst

Vårt nøkterne syn på størrelsen på abonnentveksten endrer ikke hvor imponerende Netflix sin ytelse har vært. Kundetapet er lavere enn selskapet forventet, og ARM falt bare litt i 2023 til tross for at de introduserte billigere planer, ventet til fjerde kvartal med å heve prisene i utviklede markeder og senket prisene i noen markeder, spesielt i Asia

Annonsestøttede abonnementer utgjør nå nesten 10% av den totale abonnentbasen og vil sannsynligvis vokse betydelig ettersom mange basisabonnenter, et format som Netflix ønsker å fase ut i flere markeder, går over til annonsestøttet nivå.

Til tross for sin store abonnentbase, optimaliserer selskapet ennå ikke sitt annonsesalg, og annonsesalget er ikke en betydelig del av den tosifrede inntektsveksten som selskapet forventer i 2024. Vi forventer at annonsering vil være en mye større bidragsyter til ARM-vekst i 2025.

Nye tilbud

Netflix har også inngått en avtale med Worldwide Wrestling Entertainment om å kringkaste WWEs flaggskipshow, Raw, i USA og flere internasjonale markeder fra 2025. Vi tror denne avtalen er en god start for tilbakevendende live-arrangementer. Gitt Netflix sin nåværende ledelse blant konkurrentene, tror vi det ville være en stor risiko å bruke milliarder av dollar årlig for å sikre store sportsrettigheter. Når det gjelder WWE, vil Netflix betale rundt 500 millioner dollar per år i 10 år, med mulighet for å avslutte etter fem år eller forlenge med ytterligere 10 år.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Netflix Inc633,34 USD-1,51Rating

Om forfatteren

Matthew Dolgin  er aksjeanalytiker hos Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer