3 billige internasjonale aksjer å kjøpe

Disse navnene er blant de mest underprisede aksjene vi ser i utlandet akkurat nå.

Susan Dziubinski 20.10.2023 | 10.20
Facebook Twitter LinkedIn

Person som holder kloden

Ved å kun fokusere på aksjer fra norske selskaper innskrenker man sine investeringsmuligheter. Selvsagt medfører internasjonale aksjer en viss valutarisiko, og i fremvoksende markeder kommer også geopolitisk risiko inn i bildet. Likevel, for den tålmodige investoren med et langtids perspektiv, kan internasjonale aksjer by på attraktive muligheter.

I dag ser vi nærmere på tre undervurderte aksjer utenfor Nord-Amerika fra Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Indeksen inkluderer 50 aksjer med bred og smal "moat" (vollgrav på norsk) med de laveste pris/virkelig verdi-estimatene. Disse aksjene er gode valg for investorer som ønsker eksponering mot internasjonale selskaper med solide konkurransefortrinn til en lav pris.

3 billige internasjonale aksjer å kjøpe

  1. Tencent TCEHY
  2. Bayer BAYRY
  3. Millicom International Cellular TIGO

Den første aksjen på listen over underprisede internasjonale aksjer er Tencent. Tencent driver Kinas største app for sosiale medier. Tencent er også verdens største videospillleverandør og er blant verdens største venturekapital- og investeringsselskaper. Med sin enorme brukerbase og tilhørende nettverkseffekter mener vi at selskapet har skapt en bred økonomisk "moat". Det betyr at vi forventer at selskapet forblir konkurransedyktig i minst to tiår. Vi anslår at Tencent vil ha en justert årlig vekst i inntjeningen på 17% over de neste fem årene. Vi tror aksjen er verdt 90 USD, og den handles til langt under dette.

Neste navn på listen er Bayer, som er en tysk konglomerat. Dets helsesegment står for nesten halvparten av salget og inkluderer farmasøytiske legemidler samt vitaminer og andre helseprodukter for forbrukere, spesielt merkevarene Aleve og Aspirin. Firmaets virksomhet innen avlingsvitenskap inkluderer frø og plantevernmidler. Bayer styrket sin konkurranseposisjon vesentlig på feltet med oppkjøpet av Monsanto. Men oppkjøpet økte også Bayers eksponering for rettssaker rundt potensielle bivirkninger av glyfosat, som er den aktive ingrediensen i Roundup. Vi tror at selskapet har en bred økonomisk "moat" i begge virksomheter, og vi forventer en 4% femårig sammensatt årlig vekstrate for salg. Vi tror aksjene er betydelig underpriset og verdt 22.50 USD hver.

Den siste billige, men kvalitetsrike internasjonale aksjen vi vil dekke i dag er Millicom International Cellular. Millicom er en samling av telekombedrifter som betjener ni land i Latin-Amerika. Vi tror selskapet har skapt en smal økonomisk vollgrav takket være kostnadsfordelene og omfanget. Selv om økonomiske og politiske utfordringer i noen av markedene har påvirket de siste resultatene negativt, forventer vi at pågående smarttelefon- og bredbåndadopsjon vil føre til solid vekst og kontantstrøm i de kommende årene. Vi forventer at omsetningen vil vokse med 3% årlig i løpet av de neste fem årene. Vi verdsetter aksjen til 30 USD, men aksjene handles godt under det.

Gjennomgangen av investeringsmulighetene ovenfor er ikke ment å være en anbefaling av kjøp eller salg. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Bayer AG ADR7,12 USD-2,33Rating
Millicom International Cellular SA25,18 USD1,61Rating
Tencent Holdings Ltd ADR49,42 USD-2,04Rating

Om forfatteren

Susan Dziubinski  Susan Dziubinski er direktør for innhold på Morningstar.com

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer