Svekket inflasjon i USA: Hva vil Fed gjøre videre?

Ferske inflasjonstall kan bidra til brems i renteøkningene

Morningstar 13.01.2023 | 16.05 Preston Caldwell
Facebook Twitter LinkedIn

Federal Reserve logo

Amerikanske forbrukere kan se frem til en svekkelse på inflasjonsfronten, noe som også vil komme finansmarkedet til gode utover våren.

I løpet av de siste 12 månedene økte den samlede inflasjonen med 6,5 % i desember, ned fra 7,1 % i november. Utenom mat og energi så steg prisene med 5,7 prosent fra fjorårets prisnivå. Selv om dette fortsatt er over Feds langsiktige inflasjonsmål på 2 % per år, er det den laveste årlige økningen på mer enn ett år – og under nivåene som ble observert sommeren 2022.

«Rapporten gir ytterligere bevis på at inflasjonen normaliserer seg», sier Preston Caldwell, Morningstars amerikanske sjeføkonom. «Vi forventer at prisnedgangen vil fortsette i 2023 og utover.»

Bureau of Labor Statistics rapporterte en samlet nedgang på 0,1 % i den amerikanske konsumprisindeksen for desember, i tråd med konsensusestimater, for den første negative måned-til-måned avlesningen av sitt slag siden mai 2020. Nedgangen ble ledet an av drivstoff, markedet for brukte biler og flypriser. Mat og boligprisene steg begge for måneden.

Kjerne-KPI, som ekskluderer volatile endringer i mat og energiprisen steg 0,3 % i desember (også i tråd med prognosene) etter å ha steget 0,2 % i november. Økningen i kjerneinflasjonen i desember-rapporten var hovedsakelig drevet av boligkostnader.

Den overordnede trenden, sier Caldwell, «har vært en kraftig svekkelse.». I løpet av de siste tre månedene har kjerneinflasjonen i gjennomsnitt ligget på 3,1 % årlig vekstrate, en kraftig nedgang fra gjennomsnittsraten på ca. 6 % fra 2021 til det meste av 2022. Med dette målet, sier han, er inflasjonen nå innenfor målet til Fed om 2% inflasjonsøkning.

Boliginflasjonen vil sannsynligvis avta

Boligprisene har fortsatt å stige raskt, men Caldwell sier at økningen i boligprisene helt og holdent er drevet av den forsinkede responsen fra boligindeksen: «Markedsleiene og boligprisene skjøt til værs i 2021 og tidlig i 2022, men trenden har snudd de siste månedene.»

Han forventer at boliginflasjonen vil avta ytterligere i 2023, noe som sørger for en ytterligere svekkelse i kjerne-KPI.

Innenfor kjernetjenester sier Caldwell at nøkkelspørsmålet er hva som vil skje med prisene utenom helsetjenester og boliger, som i gjennomsnitt lå på 5 % årlig inflasjonsvekst basert på tall fra desember. «Hvis lønnsveksten forblir moderat, nær 4% av privat lønnsvekst sett de siste månedene, bør inflasjonen i denne kategorien gå ned,» sier han.

Gode muligheter for en pause i renteøkningene

KPI-rapporten fra desember, som kommer i kjølvannet av hyggeligere inflasjonstall, ser ut til å gi Fed litt pusterom og sørge for mer forsiktige renteøkninger fremover.

«Denne inflasjonsrapporten - sammen med data som viser modererende lønnsvekst - garanterer i hovedsak at Fed vil velge en økning på bare 0,25 prosentpoeng i den føderale fondsrenten på sitt kommende februarmøte», sier Caldwell. Det er en mindre økning enn de 0,5 prosentpoengene som ble sett i desember og de 0,75 prosentpoengene som ble annonsert på de fire foregående møtene.

Markedets forventninger har styrket seg for en kvartpoengs økning i den såkalte «federal-funds-renten» på det kommende februarmøtet. I følge CME FedWatch Tool er det en sjanse på 91,2 % for en renteøkning på 0,25 prosentpoeng på møtet i februar og bare en sjanse på 8,8 prosent for en større økning på 0,50 prosentpoeng. For en måned siden forventet de fleste at Fed ville heve renten med et mer aggressivt halvt prosentpoeng.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer