5 trusler for ESG i 2023

Bærekraftig investering har nådd massene, men navigering av ESG forblir en utfordring i det nye året

Sara Silano 03.01.2023 | 10.24
Facebook Twitter LinkedIn

Image

Fra eufori til kritikk. Slik kan utviklingen til bærekraftige investeringer oppsummeres. Nå som vi har gått inn i 2023, undrer mange investorer seg på hvilke farer som lurer i det nye året for ESG.

“Bærekraftige investeringer og omtanken for miljøet, det sosiale og styremessige har blitt en viktig del av investeringsgrunnlaget til selskaper i løpet av kort tid. Den kraftige veksten kommer som et resultat av behovet for å forholde seg til skjerpede krav rundt ikke-finansielle risikoer knyttet til problemer fra klimaendringer, naturressurser, behandling av arbeidere gjennom forsyningskjeden, selskapsetikk og økonomisk ulikhet» sier Jon Hale, som er direktør for bærekraftig research i Morningstar Sustainalytics Americas.

“Vi lever i en tid hvor transparens og aksjonærer krever økt ansvar hos selskap rundt denne tematikken. Fler og fler investorer vil at deres investeringer skal utgjøre en forskjell".

ESG opplevde angrep på flere fronter i 2022

Selv om bærekraftige investeringer er blitt viktigere så har 2022 bydd på utfordringer. Hos Morningstar har våre eksperter på området identifisert fem trusler for den videre veksten til ESG i 2023.

1. Kritiske ESG-røster
2. Tilbakesteg rundt klimabeskyttelse
3. Grønnvasking
4. Mangelen på standardisering av viktig ESG-informasjon
5. Svak avkastning

1. Kritiske ESG-røster

I USA så har bærekraftige investeringer opplevd kritikk fra flere hold, noen ser på ESG som en agendabasert politisk retning, andre igjen er bekymret for de anser som tomme løfter og flyktige drømmer.

“ESG kan støte på nye utfordringer i USA fra 3 januar,  når det republikanske partiet tar kontroll over den amerikanske kongressen. Dette kan bidra til høringer eller andre forsøk på å motarbeide ESG, inkludert for eksempel et forsøk introdusert i senatet for å beskytte bønder fra SEC sine kommende regler rundt klimarapportering", ifølge Leslie Norton som er Editorial Director for Sustainability ved Morningstar.

“ESG har befunnet seg i en kamp med det republikanske partiet i hele år, med de argeste kritikerne som inkluderer den mulige presidentkandidaten Ron DeSantis fra Florida. Delstaten Florida annonserte nylig at de vil trekke tilbake investeringer verdt 2 milliarder dollar hos den amerikanske fondsforvalteren Blackrock, selskapet beskyldes for å ha andre mål enn å sikre høyest mulig avkastning. BlackRock på sin side har avvist anklagene og hevder at dette er politisk inititativ som vil ende opp med å koste vanlige borgere i Florida gjennom dårligere avkastning." Norton legger til at andre republikansk-kontrollerte stater allerede har trukket tilbake penger fra BlackRock.

Hva skjer så videre? «Mitt personlige utgangspunkt er at det vil være mye støy og lite handling» sier David Sand, fra Community Capital Management. Han legger til «jeg kan ikke se for meg politisk innblanding i avgjørelsene til porteføljeforvaltere.»

Adam Fleck som er direktør for ESG Equity Research hos Morningstar ser for seg at kritiske røster og diskusjoner om ESG er nødvendig og positivt for å drive vekst og endringer i bransjen, han legger samtidig til “inkluderingen av finansielt betydelige ESG-risikoer og muligheter er en kritisk del av verdivurderingen av aksjen til et selskap.»

“Det er sant uansett hvilken vei den politiske retningen eller markedet endrer seg. Viktig er det også at ESG-integrasjon skiller seg ut fra ESG-påvirkningen ved at forskjellige investorer vil uttrykke deres preferanser og ønsker gjennom deres porteføljer.

2. Tilbakesteg rundt klimabeskyttelse

I år har COP27 som er FNs eget klimatoppmøte i Sharm-El-Sheikh skuffet tilhengere av ESG. Med unntak av et nytt klimafond som tar sikte på å hjelpe fattige land med klimarelaterte skader, så har det vært manglende vilje til å inngå bindende klimamål slik som å fase ut bruk av fossilt brennstoff eller jobbe mot en samlet utslippsreduksjon fra 2025.

I tillegg så virker det som det har vært en tilbakegang i investeringsindustrien når det gjelder viljen til å slå tilbake mot klimaendringer og innføringen av bærekraftige standarder. Flere har pekt på at fokuset på ESG har forsvunnet i kjølvannet av krigen i Ukraina, hvorpå energisikkerhet har fått en høyere prioritet blant forretningsledere og politikere. Energikrisen har økt behovet for fossilt drivstoff og noen land har svart med å øke bruken av olje, gass og kull over hele Europa. Dette er ikke bare et resultat av manglende russiske gasseksport, men også som et resultat av prisstigninger i strømmarkedet.

Det er høyst uvisst hva som blir resultatet av COP28 som vil finne sted i de Forente Arabiske Emirater i 2023. Kommer interesseorganisasjonene til å heve deres stemmer? Eksperter argumenterer for at behovet for fremgang behøves for å nå målene som ble avtalt i Paris-avtalen, i kjølvann av COP26 så har forsøk på å redusere effekten av klimaendringer stått stille.

3. Grønnvasking

 

Da tyske myndigheter utførte en razzia hos Deutsche Bank og avdelingen for asset management tilbake i mai så fikk grønnvasking ny relevans. Det har kommet mye kritikk rettet mot grønnvasking hvor fondsforvaltere og selskaper beskyldes for å mislede kunder ved å overdrive de bærekraftige egenskapene til eget produkt.

 

Myndighetene i mange land forsøker å adressere problemet og det kan komme endringer i 2023. I Europa så er det tilsynet kjent som «European Securities and Markets Authority» som planlegger å introdusere minstesatser for å bruke uttrykk hentet fra ESG i produktnavn og beskrivelser. Dette vil igjen gjøre det enklere for investorer og forbrukere å navigere markedet for bærekraftige tjenester, noe som vil være viktig hvis videre satsing på ESG skal oppnås.

 

«Å navigere markedet for ESG-tjenester og fondsmarkedet vil forbli en utfordring i 2023 ettersom videre anklager om grønnvasking vil intensiveres. Styresmakter er fast bestemte på å slå hardere ned på feilaktige ESG-påstander for å beskytte investorer noe som vil kunne styrke tilliten blant investorer med interesse for feltet» kommer det fra Hortense Bioy, som har rollen som Global Head of Sustainability Research ved Morningstar.

4. Mangelen på standardisering av viktig ESG-informasjon

Etableringen av en felles platform for ESG informasjon forblir en utfordring i 2023 og fremover.

«Når det kommer til informasjon om ESG-produkter så er den mest avanserte ordningen basert på EUs «"Sustainable Finance Disclosure Regime" også kjent som SFDR som er en nøkkelkomponent i EUs egne handlingsplan. Dette gjør det enklere for produkter som er hjemhørende eller investert internt i Europa, men produkter som befinner seg utenfor EU er ikke dekket av de samme restriksjonene, noe som gjør en direkte sammenligning vanskeligere. Disse utfordringene vil bli mer aktuelle i neste års fondsmarked hvor fokuset på ESG står sterkere. Det er også viktig å presisere at det har over lengre tid vært store variasjoner når det gjelder hvordan ulike markeder har delt ESG-informasjon

5. Svak avkastning

Underprestering når det gjelder markedet for ESG-produkter kan bli utfordret av makromiljøet og den pågående energikrisen.

“I 2022 så led avkastningen for ESG-fond under det faktum at prisene i olje og gass økte kraftig, noe som bidro til at investorer flokket til tradisjonelle energikilder og ignorerte fornybare energikilder.»

"Investorer bør være oppmerksomme på at alle former for investeringer kan oppleve perioder med underprestering. ESG og bærekraftige strategier er ikke noe unntak fra denne regelen. Samtidig så bør investorer fokusere på det langsiktige bildet. Bærekraftig handler primært om det store bildet" i følge Bioy.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer