Å bringe ESG i fokus med vår nye Morningstar ESG Commitment Level

Morningstar ESG Commitment Level  er utviklet for å gi investorene enda mer analyse og kontekst relatert til ESG.

Christopher J. Traulsen, CFA 17.11.2020 | 14.08
Facebook Twitter LinkedIn

Sustainable image Morningstar ESG commitment article

Betydningen av miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) for investorer øker raskt over hele verden. Det er ikke overraskende at fondsselskaper har besvart denne interessen, både ved å lansere mange nye ESG-fond og vet at de prøver å spre litt ESG-glans over eksisterende fond. Dette medfører at investorer får mye arbeid når de skal prøve å skille klinten fra hveten. Kvantitative tiltak som Morningstar Sustainability Rating er en del av løsningen, men for å gi investorene enda mer analyse og kontekst har vi utviklet en ny vurdering, Morningstar ESG Commitment Level for Fund.

Hva er Morningstar ESG Commitment Level?

Morningstar ESG Commitment Level uttrykker analytikernes vurderinger av kapitalforvaltere og individuelle strategier sin forpliktelse til å innlemme ESG i deres organisasjon og investeringsprosesser. Skalaen går fra beste til verste som følger: Leader, Advanced, Basic og Low. Vi lanserer den nye vurderingen på litt over 100 fond og 40 kapitalforvaltere dekket av teamene våre i Nord-Amerika, EMEA, Hong Kong og Australia. Fremover vil vi produsere Morningstar ESG Commitment Level for strategier og kapitalforvaltere som vi produserer Morningstar Analyst Rating for (fond vil bli tildelt en Morningstar ESG Commitment Level, uavhengig av om de påstår å være et ESG-fond).

Morningstar Analyst Rating, Morningstar Sustainability Rating og Morningstar ESG Commitment Level

Morningstar Analyst Rating og Morningstar ESG Commitment Level er helt separate. Analyst Ratingen uttrykker våre analytikere sine forventninger om at et fond vil være i stand til å ha en bedre risikojustert avkastning enn kategoriindeksen over tid. Morningstar ESG Commitment Level kommenterer ikke forventet resultat. Den er utelukkende fokusert på innlemmelse av ESG på tvers av pilarene som er beskrevet nedenfor. Investorer kan synes det er nyttig å bruke de to tiltakene sammen, men det er ingen samhandling mellom de to. Morningstar ESG Commitment Level er et supplement til vår eksisterende Morningstar Sustainability Rating (også kjent som 'Globe Rating' eller 'Glober'). Sistnevnte er et kvantitativt investeringsbasert mål på et fonds ESG-risiko i forhold til sammenlignbare fond. Morningstar ESG Commitment Level prøver på sin side å vise investorer hvordan og i hvilken grad ESG-faktorer er innarbeidet i et fonds strategi, og hvilke fond og kapitalforvaltere som leder an når det gjelder deres forpliktelse til ESG-investering.

Metodikk

Morningstar ESG Commitment Level er tildelt fond og kapitalforvaltere. Kapitalforvalterens Morningstar ESG Commitment Level også en av faktorene i fondets Morningstar ESG Commitment Level - dette sikrer at vi fanger opp sentraliserte ressurser og overordnet støtte for ESG av kapitalforvalteren, som begge har vesentlig betydning for nivået og kvaliteten på ESG-innlemmelsen i fond. For Morningstar ESG Commitment Level vil kapitalforvalteren som vurderes vanligvis være det selskapet som håndterer den daglige porteføljeforvaltningen, siden ESG-kompetansen og innlemmelsesnivået er det som betyr mest for denne vurderingen. For aktivt forvaltede fond tildeler våre analytikere Morningstar ESG Commitment Level basert på deres gjennomgang av tre viktige pilarer: Prosess, Ressurser og Kapitalforvalter. De skarpe øynene blant dere vil se at vi bruker begrepet Ressurser i stedet for bare mennesker. Det er fordi tilgjengeligheten og bruken av spesialiserte ESG-data er et viktig bidrag sammen med erfarent personell i vår vurdering av ressurser. Prosessen inkluderer her en vurdering av måten og i hvilken grad ESG er innlemmet i investeringsprosessen. Den evaluerer også aktivt eierskap (bruk av stemmefullmakter og engasjement med hensyn til ESG-spørsmål) og åpenheten i rapporteringen. En senere artikkel vil se nærmere på hvordan vi vurderer disse områdene, men foreløpig vil jeg bare informere om at hver pilar blir scoret og deretter aggregert opp til den overordnede Morningstar ESG Commitment Level ved å vekte dem som følger:

Prosess: 45%

Ressurser: 35%

Kapitalforvalter: 20%

For passivt forvaltede fond justerer vi tilnærmingen for å gjenspeile det faktum at nesten alle passive ESG-fond er basert på indekser lisensiert fra tredjepartsleverandører, hvor det er indeksmetoden i seg selv som skaper ESG-profilen til fondet. Derfor er ikke ESG-data og ESG-spesialister på fondsnivå vesentlig for vår vurdering. Vi ekskluderer derfor Ressurser fra vår vurdering og fokuserer primært på Prosess, noe som resulterer i følgende vekter:

Prosess: 80%

Kapitalforvalter: 20%

For å gjøre oss opp en mening om kapitalforvaltere, vurderer vi tre viktige pilarer: Filosofi & Prosess, Ressurser og Aktivt Eierskap. Filosofi & Prosess undersøker historien om et selskaps engasjement med ESG-investering og dets betydning innenfor selskapets kultur og investeringsstrategier. Ressurspilaren ser på antall ESG-datakilder selskapet bruker, hvordan selskapet bruker dataene og hvordan de sørger for at dataene blir levert til research teamene, samt omfanget og erfaringen til ESG-spesialister og hvordan de jobber med investeringsteam på tvers av selskapet. Sist, men ikke minst, vurderer Aktivt Eierskap selskapets politikk og handlinger for å bruke stemmefullmakter og deltakelse i selskapene de investerer i mht. ESG-relaterte saker. Resultatene aggregeres opp i Morningstar ESG Commitment Level ved hjelp av følgende vekter:

Filosofi og prosess: 40%

Ressurser: 30%

Aktivt Eierskap: 30%

De fullstendige resultatene av vårt innledende arbeid vil bli utgitt som et whitepaper, ledsaget av analytikertekst som begrunner Morningstar ESG Commitment Levels som er tildelt for hver kapitalforvalter og fond i gruppen vi har dekket i forbindelse med lanseringen. I fremtiden vil Morningstar ESG Commitment Level og tilhørende tekst bli gjort tilgjengelig på tvers av våre plattformer, akkurat som Morningstar Analyst Rating for tiden er. Hvis du vil ha mer informasjon, vennligst vær på utkikk etter flere artikler som tar en nærmere titt på spesifikke aspekter av metodikken. Du kan laste ned metodedokumentet her.

Morningstar ESG Commitment Level Metodedokument

Klikk her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher J. Traulsen, CFA  er direktør for forvalteranalyse i EMEA for Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer