Fører bærekraftige aksjeporteføljer til lavere avkastning?

En av de vanligste innvendingene mot bærekraftige investeringsstrategier er at ved å begrense en aksjeportefølje til selskaper som har positive miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper, vil en investor gi avkall på mulig avkastning.

Madison Sargis 05.03.2020 | 13:56
Facebook Twitter LinkedIn

Men i Morningstars nye studie, «Better Minus Worse: Evaluating ESG Effects on Risk and Return», finner vi at investorer kan bygge en global portefølje av selskaper som har positive miljø-, sosiale og styrings – eller ESG-attributter uten å kompromittere avkastningen.

Studien, som er tilgjengelig for Morningstar Direct-kunder i sin helhet her, finner at hvis investorene begrenser eierandelen til bare amerikanske og kanadiske verdipapirer, ville de ha underprestert litt for å få bedre ESG-verdipapirer, ifølge studien. Men det finner heller ingen holdepunkter for at ESG-eierandel reduserer eller øker risikoen for verken en global eller en amerikansk/kanadisk portefølje.

Til dags dato er denne kvantitative studien det mest dyptgående arbeidet Morningstar har gjennomført for å analysere på resultatene av ESG-investeringer. Det øker de hittil anekdotiske bevisene på at investorer ikke trenger å ofre risiko eller avkastning for å investere i ESG-investeringsverktøy.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Morningstar Direct: Analyser, les Morningstars syn, lag presentasjoner, porteføljer og mer.

Klikk her for å lære mer

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Madison Sargis  er kvantitativ analytiker hos Morningstar kvantitative team i Chicago.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies