Periodevis uro i aksjemarkedene og rentene på vei under null

Hvordan løse den gordiske knuten anno 2010-tallet med rekordlave renter, og et aksjemarked som har løpt oppover i over 10 år siden bunnen av Finanskrisen i 2009?

Thomas Furuseth 14.08.2019 | 12:17
Facebook Twitter LinkedIn

Tidshorisont

Hva man bør gjøre avhenger helt av tidshorisonten. For yngre investorer som fortsatt er i akkumuleringsfasen vil et børsfall gjøre at man får flere aksjer for samme pengesum. Det kan imidlertid være psykologisk vanskelig å kjøpe aksjer mens de faller. Det kan også alltid være fristende å vente til i morgen, fordi aksjene kan være verdt enda mindre da. For å avhjelpe dilemma kan en løsning være at man deler opp de midlene som ønskes investert og fordele kjøpene over tid. 

Dersom man begynner å nærme seg uttak av sparepengene, så bør man gradvis gå ut av aksjefond. Dette kan gjøres naturlig via en egen uttaksavtale med forvaltningsselskapet, eller, dersom man skal bruke alt på et gitt tidspunkt, bør man spre uttakene i en god periode før man når dette tidspunktet. Det ville være svært irriterende å komme i den situasjonen at markedene faller skarpt rett før uttak. Derimot, dersom dette allerede har skjedd bør man vurdere hvilke alternativer man har. Et alternativ kan være å utsette forbruket inntil markedene har normalisert seg og innhentet seg tilstrekkelig til at man oppnår målsetningen.

Rebalansering

Uansett situasjon man er i, dersom man har vært i markedet lenge, kan det nå være et godt tidspunkt for å vurdere om man bør rebalansere. Rebalansering betyr at man setter inn (friske) penger i de verdipapirene som har gått dårligst. Hvis man starter med en portefølje på 50 % aksjer og 50 % bankinnskudd, og gitt at dette har oppnådd henholdsvis 7 % og 1 % årlig avkastning, vil porteføljen etter 10 år bestå av 64 % aksjer og 36 % bankinnskudd. Rebalansering betyr at man setter inn eller selger noen av aksjefondene, for å sørge for at aksjeandelen holder seg på 50 %.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies