Stiftelsenes kapitalforvaltningsdilemma – lite kapital og for dyre råd

Handelshøyskolen BI og Siftelsesforeningen holdt nylig seminar for styremedlemmer, og jeg var heldig å ble invitert for deltagelse. Innsikten derifra viser hvilke utfordringer norske stiftelser har.

Thomas Furuseth 05.02.2019 | 15:29
Facebook Twitter LinkedIn

Hva er en stiftelse?

En stiftelse opprettes når noen har et ønske om at formuen skal komme til et godt formål. Stiftelser har enten en formue eller retten til en inntektsstrøm hvor man deler ut i forhold til ønsket til den eller de som satte opp stiftelsen. Stiftelser er selvstendige juridiske enheter, hvor øverste ansvarlige for å følge stiftelsens formål er dets styre.

Det finnes en rekke lover og regler rundt stiftelser, og det kommer vi ikke til å gå inn på her, men jeg ønsker å fokusere på utfordringene små og mellomstore stiftelser har ved å forvalte formuen.

Stiftelsenes dilemma

På det nevnte seminaret ble det vist beskrivende statistikk for norske stiftelsers egenkapital, og det finnes mer enn 7000 stiftelser, men den store majoriteten av dem har veldig lite egenkapital. Nå skal det riktignok sies at det kan være bokført egenkapital, så dersom stiftelsen eier en bygård som de kjøpte i 1901 så kan den bokførte egenkapitalen være mye lavere enn markedsverdien. I tillegg er det stiftelser som har verdifulle rettigheter til inntekter hvor stiftelsene deler ut disse inntektene til rettmessige mottakere.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern