Aksjeverdsettelse gjennom Morningstar aksjeanalytikeres øyne

Selv med litt ruglete børser i februar er det fortsatt langt mellom de gode tilbudene. 

Thomas Furuseth 15.02.2018 | 14.59
Facebook Twitter LinkedIn

I denne artikkelen refereres det til ulike datapunkter som er utarbeidet av Morningstars aksjeanalytikere. Disse dekker omtrent 1500 unike selselskaper globalt.

Analytikerne jobber innenfor samme rammeverk globalt, noe som gjør at tallene kan aggregeres på systematisk basis. Morningstar benytter blant annet dette som input til å lage aksjeindekser, til å bruke maskinlæring til å utøke dekningen fra de nevnt 1500 dekket kvalitativt til 40 000 dekket med kvantitativ aksjevurdering. Der Morningstars analytikere skiller seg ut er at vi ikke setter noen ‘målkurs’ på den enkelte aksje, men forsøker heller i stedet å finne ut om aksjen er et godt eller dårlig kjøp på dagens kurs basert på diskontert kontantstrøm. De gjør en rekke vurderinger, som å dele inn aksjene i de som har en økonomisk vollgrav (Bred, smal, ingen vollgrav. På engelsk brukes her begrepet Economic Moat). Ergo de har en definert vollgrav rundt sin inntjening har et bærekraftig konkurransefortrinn. Ved bred vollgrav estimerer de kontantstrømmen lenger frem i tid enn selskaper som ikke har noe konkurransefortrinn. Årsaken er at analytikerne forventer at resultatene etter hvert utjevnes i industrien (sektoren) og dermed er det ikke nødvendig å spå lenger frem enn perioden med forhøyet profitabilitet. Diskonteringsrenten avhenger av en subjektiv variant inspirert av kapitalverdimodellen. Når man har funnet den estimerte verdien på én aksje for selskapet kan man sammenligne denne mot aksjekursen (kurs/underliggende verdi), dersom denne er over 1 er kursen høyere enn underliggende verdi, mens under 1 handles det til det som analytikeren oppfattes som en rabatt. Morningstar Aksje Rating baseres på denne vurderingen, men analytikerne krever i tillegg en sikkerhetsmargin avhengig av usikkerheten til analysene. Er det vanskelig å estimere verdien, settes en høyere sikkerhetsmargin. Høy sikkerhetsmargin betyr at aksjene må gå lengre unna virkelig verdi før de får noe annet enn 3 stjerner. (Noter at for aksjeratingen gjennomføres ingen begrensninger i fordelingen, slik det gjøres for Morningstar Rating på fond. Fondsratingen har en fast normalfordeling i sin tildeling av antall stjerner innenfor fondets kategori).

I denne artikkelen vil jeg holde meg til analytikere, utvalget er med andre ord 1500 aksjer globalt. I tillegg har jeg valgt å vekte basert på markedsverdien til selskapet innad i hver gruppe.

Aksjekart – få steder med lav verdsettelse

Som vi ser av aksjekartet er de fleste land markert med rødt eller gult. Selv om gjennomsnittet er over 1 (1,02 på markedsverdivektet basis globalt), så betyr det bare at man har litt lavere forventet avkastning enn kapitalkostnaden i modellene. Det er med andre ord ikke så skremmende som det høres ut som. Tiden vil komme deg til unnsetning.

 Verdsettelse aksjer globalt

Per sektor

Verdsettelse per sektor februar 2018

Når vi ser på sektorer, så ser vi at analytikerne generelt mener at aksjene er fullt priset. 2 stjerner er ikke en salgsanbefaling alene, men det betyr jo at analytikerne syns aksjen er dyr. Eksempler er materialer, mens kommunikasjonstjenester er den sektoren som analytikerne finner billigst.

Delt inn i økonomisk vollgrav

Verdsettelse basert på øknomisk vollgrav

Hvis man ser på økonomisk vollgrav, så ser vi at analytikerne aksepterer høyere PE, og det er logisk gitt at man antar at man har bærekraftig konkurransefortrinn på lengre sikt. De er høyt priset basert på slike forholdstall fordi de fortjener høyere verdsettelse. I tillegg er analytikerne mer positive til selskapene med bærekraftig konkurransefortrinn enn de uten sett både ved stjerneratingen og pris/fair value. Husk at markedsverdivektingen skjer innad i hver gruppe.

Morningstar StyleBox

Verdsettelse basert på Morningstar Stylebox februar 2018

Analytikerne hos Morningstar mener at verdi-orienterte aksjer er mer undervurdert enn de andre stilartene. Dette har også en viss logikk, men det finnes også markedstilfeller der det er jevnere fordeling mellom de ulike stilartene. Hvis man ser på P/E og stjernerating, så ser du samme bildet som vi ser i tabellene. Det er høy PE blant vekstaksjene og lavere stjernerating, og det motsatte på verdisiden. Verdiforvalterne har hatt vanskelig periode over lengre tid, selv om akademikere og mange andre hyller denne faktoren, så er det ikke slik at det alltid gir meravkastning å ha denne stilarten.

Fortsatt fullt priset aksjemarked

Selv om det selektivt er lommer av muligheter, så er majoriteten av aksjene priset til en rettvis aksjekurs i følge våre analytikere. 1,5 % av analyseuniverset har 5 stjerner, mens 5 % har 1 stjerne. 20 % har 4 stjerner og litt flere har 2 stjerner (23 %), mens nesten 52 % av dekningsuniverset har 3 stjerner. Hva betyr det? Jo at forventet avkastning er omtrent det som analytikerne har satt som diskonteringsrente. Og det er slett ikke så ille, dersom forventningen blir realisert.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer