Aksjeverdsettelse gjennom Morningstar aksjeanalytikeres øyne

Selv med litt ruglete børser i februar er det fortsatt langt mellom de gode tilbudene. 

Thomas Furuseth 15.02.2018 | 14:59
Facebook Twitter LinkedIn

I denne artikkelen refereres det til ulike datapunkter som er utarbeidet av Morningstars aksjeanalytikere. Disse dekker omtrent 1500 unike selselskaper globalt.

Analytikerne jobber innenfor samme rammeverk globalt, noe som gjør at tallene kan aggregeres på systematisk basis. Morningstar benytter blant annet dette som input til å lage aksjeindekser, til å bruke maskinlæring til å utøke dekningen fra de nevnt 1500 dekket kvalitativt til 40 000 dekket med kvantitativ aksjevurdering. Der Morningstars analytikere skiller seg ut er at vi ikke setter noen ‘målkurs’ på den enkelte aksje, men forsøker heller i stedet å finne ut om aksjen er et godt eller dårlig kjøp på dagens kurs basert på diskontert kontantstrøm. De gjør en rekke vurderinger, som å dele inn aksjene i de som har en økonomisk vollgrav (Bred, smal, ingen vollgrav. På engelsk brukes her begrepet Economic Moat). Ergo de har en definert vollgrav rundt sin inntjening har et bærekraftig konkurransefortrinn. Ved bred vollgrav estimerer de kontantstrømmen lenger frem i tid enn selskaper som ikke har noe konkurransefortrinn. Årsaken er at analytikerne forventer at resultatene etter hvert utjevnes i industrien (sektoren) og dermed er det ikke nødvendig å spå lenger frem enn perioden med forhøyet profitabilitet. Diskonteringsrenten avhenger av en subjektiv variant inspirert av kapitalverdimodellen. Når man har funnet den estimerte verdien på én aksje for selskapet kan man sammenligne denne mot aksjekursen (kurs/underliggende verdi), dersom denne er over 1 er kursen høyere enn underliggende verdi, mens under 1 handles det til det som analytikeren oppfattes som en rabatt. Morningstar Aksje Rating baseres på denne vurderingen, men analytikerne krever i tillegg en sikkerhetsmargin avhengig av usikkerheten til analysene. Er det vanskelig å estimere verdien, settes en høyere sikkerhetsmargin. Høy sikkerhetsmargin betyr at aksjene må gå lengre unna virkelig verdi før de får noe annet enn 3 stjerner. (Noter at for aksjeratingen gjennomføres ingen begrensninger i fordelingen, slik det gjøres for Morningstar Rating på fond. Fondsratingen har en fast normalfordeling i sin tildeling av antall stjerner innenfor fondets kategori).

I denne artikkelen vil jeg holde meg til analytikere, utvalget er med andre ord 1500 aksjer globalt. I tillegg har jeg valgt å vekte basert på markedsverdien til selskapet innad i hver gruppe.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies