Markedsadferd i 2017 i 6 grafer fra Morningstar indekser

De fleste investorer, utenom dommedagsprofeter, låneselgere og de som veddet på økt volatilitet, hadde lite å klage på i 2017 ettersom det var stor opptur i de fleste store aktivaklassene verden rundt.

Dan Lefkovitz 03.01.2018 | 12:50
Facebook Twitter LinkedIn

Kun et av markedene som Morningstars globale indeksfamilie opplevde negative resultater: Israel. Årsaken til Israels svake resultater var ikke geopolitiske begivenheter, men utfordringene til Teva Pharmaceuticals. Denne aksjen dominerer indeksen i landet og de opplever utfordringer i det generiske forretningsområdet.

Aksjemarkedene opplevde god avkastning grunnet godartet vekst, og høy lønnsomhet i selskapene. Vekstmarkedene utviste særlig styrke, slik de ofte gjør i gode tider. Morningstars Emerging Markets Index reiste seg 36 % i 2017, mens Morningstar Developed Market Indeks endte opp 23 % (målt i USD, i norske kroner hhv. 29 % og 16%).

Markedsbarometer Morningstar

Takket være svekkelsen i USA versus de fleste valuta ble avkastningen større målt i dollar enn lokal valuta. Eksempelvis steg Morningstar Eurozone Index med 14 % målt i euro, men 29,8 % målt i USD.

Markedsbarometer Morningstar dollar

Det amerikanske markedet steg 21,5 % totalt, men mange av de tyngste løftene kom fra større selskaper med veksttilt. De største utslagene som dominerer i øverste høyre hjørne av Morningstar Style Box skyldes teknologilokomotiver som Apple, Facebook og Microsoft. Dette var en reversering av det vi så i 2016, når ‘Gamleøkonomien’-aksjer fikk seg et løft som følge av valgresultatet i USA.

Morningstar Stylebox avkastning 2017 USA

Gitt løftet i teknologi er det ikke overraskende å se at Morningstar Exponential Technologies Index steg hele 34,8 % i 2017, og med det ledet an blant Morningstars faktorindekser (også kalt strategisk beta). Denne indeksen steg også mer enn Morningstar Wide Moat Focus Index, som velger ut kvalitetsselskaper med lav verdsettelse, og langt høyere enn indekser som fokuserer på råvarer og utbytteorienterte indekser.

Faktorindekser Morningstar Strategisk Beta

På rentesiden så vi at obligasjonsmarkedet heiet på den amerikanske sentralbankens inkrementelle fremgangsmåte for å øke rentene. Morningstar US Core Bond Index steg 3,6 %, og sunne fundamentale forhold gav fart til selskapsobligasjoner og vekstmarkedsobligasjoner.

Morningstar renteindekser

Råvarer, på sin side, holdt seg mye på den røde siden av linjen i 2017. Indeksens avkastning ble reddet av et rally i fjerdekvartal, og dermed endte Morningstar Long-Only Commodities Index med en økning på 2,3 % i 2017 takket være økningen i oljeprisene.

Morningstar råvareindekser

Dersom ikke annet står skrevet, er avkastningen oppgitt i amerikanske dollar. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Dan Lefkovitz

Dan Lefkovitz  er innholdsstrateg for Morningstars indeksvirksomhet. 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings