IPS, ASK og porteføljehensyn

Flere typer konto skaper flere utfordringer i porteføljevedlikeholdet. 

Thomas Furuseth 14.12.2017 | 14:11

De som har fulgt med på hva jeg har skrevet har nok forstått at jeg er tilhenger av enkle løsninger. En ting er at det forenkler vedlikeholdet av porteføljen betraktelig, det andre er at det gjør det enklere for andre å hjelpe til dersom det som ikke skulle skje inntreffer, at du blir ute av stand til å styre porteføljen. Det er noe som setter opp sperrer for enkel porteføljeforvaltning, og det viktigste er høy formue og skattehensyn. Sannsynligvis får man ikke medlidenhet av noen. En stor formue trenger ikke å gjøres annerledes enn en liten, men som regel blir det mer komplisert. For det første kan det være at en av grunnene til formuen er et firma som må ledes. Slike privateide firma ønskes som regel å beholdes, men kan utgjøre en stor andel som bør tas hensyn til når man setter opp strukturen på den finansielle formuen.

Slike faktorer er høyst personlige og bør derfor følges opp individuelt. Jeg kommer heller til å fokusere på det generelle bildet om konseptene ved porteføljebygging. I så måte tenkte jeg å ta utgangspunkt i noen av de kontoformene som vi har tilgjengelig i dag.

Ny Individuell Pensjonssparing (IPS)

IPS er en skatteeffektiv sparing til et konkret formål, pensjonssparing. Du bør ikke benytte denne kontoformen til noe annet. Du kan plassere inntil 40.000 kroner årlig inn i en konto, så får man skattefradrag i årets ligning (9.600 kroner). Det er ikke et rent skattefradrag, fordi man må betale skatt på hele det utbetalte beløpet når pengene skal tas ut. I tillegg er man låst helt frem til pensjonsalderen, det er en signifikant ulempe med denne sparemetoden. Pengene må betales ut over mist 10 år og minst til man blir 80 år. Dersom man blir pleietrengende før alle pengene er utbetalt, kan kommunen få store deler av utbetalingen, ifølge Pengenytt. Det gjelder for øvrig annen type inntekt man har. Men det er jo også fordeler ved at pengene låses, da er de utenfor rekkevidde for alskens fristelser. I tillegg slipper man formueskatt og all løpende skattlegging. Summen av alt, vil jeg si dette er en skatteeffektiv løsning, og spesielt for dem i formueskatteposisjon. Siden IPS har ett formål, bør man også ha dette i baktankene når man investerer (mental bokføring). Lang horisont fordrer høy aksjeandel, men kanskje ikke helt til 100 %, man får god diversifisering og begrenset tapt avkastning ved å velge 80/20 eller tilsvarende som et slags maksimum (dog har det vært slik historisk at maksimalt i aksjer har gitt maksimal utbetaling, men historien er nettopp historie). Ofte må man bestemme seg før 22.12. for at leverandørene får tid til å registrere innskuddet før 31.12.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies