Norske fond fortsetter å gjøre det godt på flere områder

Norske fond har generelt lave kostnader, over gjennomsnitt Morningstar Rating og Morningstar Sustainability Rating. 

Thomas Furuseth 09.08.2017 | 10.31
Facebook Twitter LinkedIn

Norske forvaltere får noen ganger gjennomgå i norsk presse, og en kritisk presse (og kritisk Morningstar) er viktig for å drive frem kontinuerlige forbedringer. Norske forvaltere er også i direkte konkurranse med utenlandske forvaltere hver dag. Morningstar Rating skiller ikke på aktiv, passiv, hybridforvaltere, robotforvaltere eller forvaltere som ikke burde vært forvaltere. Så lenge man har opprettet et fond i vår Europeiske database, vil forvalterne måtte konkurrere mot hverandre. Selvfølgelig så konkurrerer forvalterne innad i hver Morningstar Kategori, så det er selvfølgelig umulig for et pengemarkedsfond å konkurrere mot et norsk aksjefond. Videre er det slik at dersom det finnes spesielt mange fond innenfor kategorier som domineres av for eksempel norske forvaltere, så vil disse kategoriene trekke norske forvaltere mot et gjennomsnitt på 3. Det gjelder eksempelvis norske aksjer, norske obligasjoner, NOK High Yield for å nevne de åpenbare. 

Norske forvalteres resultater

Kilde: Morningstar Direct.

Som man ser av grafikken, har fond som er under tilsyn av det norske finanstilsynet gjennomsnittlig Morningstar Rating på 3,17, noe som er over gjennomsnittet på 3. Riktignok er dette ‘Overall Rating’, noe som betyr at det er et vektet gjennomsnitt av 3, 5 og 10 års Morningstar Rating og dermed vil det være avrundning av tallene noe som medfører visse avvik i forhold til opprinnelig fordeling av Morningstar Rating.

I dette utvalget har vi kun med fond som har en Morningstar Rating, noe som kan påvirke gjennomsnittene for Morningstar Sustainability Rating blant annet, årsaken er at denne deles ut så snart vi har fått tilstrekkelig data. Fondene har klart over gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating, bare bak 3 andre markeder og det med relativt smal margin. Vi har plassert 17 % av kapitalen i indeksfond, noe som er plass nummer 3 i utvalget. Vi er relativt langt bak Sveits, med sine 48 % av kapitalen, men ikke så langt bak UK som har 22 % av kapitalen. For å unngå dobbeltelling er fond av fond og ‘feeder’-fond utelukket fra utvalget. Igjen er det kun fond med Morningstar Rating som er med.

Innenfor ansvarlige investeringer så ligger vi på delt førsteplass med Nederland, men vi er soleklart over de fleste andre markeder i Europa og det dobbelte av Sverige som kommer inn på tredjeplass med 18 % av kapitalen.

Tilsvarende har fondene våre relativt sett lave kostnader målt på løpende kostnader. Vi blir slått av Nederland og Sveits. Førstnevnte har fjernet returprovisjon fra sine kostnader, og vil sannsynligvis komme etter norske fond dersom man legger disse tilbake igjen (returprovisjon betaler for rådgivningen/distribusjonen i Norge, mens i Nederland må man betale for dette i tillegg til fondskostnadene). Sveits har større andel i indeksfond, så dette er sannsynligvis årsaken til at de er billigere enn norske fond. Med andre ord, norske fond holder seg godt i konkurransen med europeisk fondsindustri. 

I denne artikkelen har vi brukt Morningstar Direct til å sammenligne fondene. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer