Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

REC Silicons fjerdekvartalstall gir ingen endringer i fair value

Vi gjør ingen endringer i 'fair value'-estimatet, sier Morningstars Steven Simko. 

Stephen Simko, CFA 20.02.2017 | 8:45

REC Silicon rapporterte bedret sekvensielle resultater på tvers av segmentene i fjerde kvartal. Overordnet økte selskapet resultatene med omtrent 58 % og viste til positiv EBITDA (fortjeneste før finansinntekter, skatt og nedskrivninger) marginer. Topplinjeveksten var er resultat av substansielle forbedringer i polysilikon-salgsvolum, som var opp 114 % sekvensielt. I følge ledelsen var polysilikon-salg relatert til høyere etterspørsel fra wafer-produsenter som forsøker å øke produksjonen. Spotprisene økte med nesten 12 % i kvartalet. På tross av bedringene, så har selskapet fortsatt utfordringer med den amerikansk/kinesiske handelskrigen, noe som fortsetter å tunge RECs resultater og begrenser adgangen til det kinesiske markedet. 

På grunn av handelskrigen, fortsetter REC med å redusere produksjonsvolumet ved  Moses Lake FBR. Dette bidrar til at produksjonsvolumet falt med 21 % i kvartalet til 3 218 tonn. Redusert produksjon og kostnadskutt har bidratt til at produksjonskostnaden har falt til $11,2/kg, noe som er omtrent 10 % under guidingen til selskapet. REC forventer at deres kostnadskuttingsinitativ vil senke FBR kostnadene videre i 2017 og at kostnaden blir $11/kg. Videre forventer de en økning i polysilikon-volum til 12 500 tonn, ettersom kundene tar hensyn til høyere tariffer i første halvdel av 2017. Alt i alt, lar vi fair value estimatet forbli på 1,25 kroner, med en ekstrem usikkerhetsvurdering. [Ekstrem usikkerhetsrating medfører at Morningstar Rating for aksjer låses til 3 stjerner, red. anm.] 

The conduct of Morningstar’s analysts is governed by Code of Ethics/Code of Conduct Policy, Personal Security Trading Policy (or an equivalent of), and Investment Research Policy. For information regarding conflicts of interest, visit  http://global.morningstar.com/equitydisclosures 

The primary analyst covering this company does not own its stock.

Research as of 17 Feb 2017
Estimates as of 29 Sep 2016
Pricing data through 17 Feb 2017
Rating updated as of 17 Feb 2017

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
REC Silicon ASA4,20 NOK27,01

Om forfatteren

Stephen Simko, CFA  Stephen Simko, CFA, is a senior stock analyst on the Technology Team.