Morningstar lanserer bærekraftsindekser

Morningstar lanserte, som første i verden, uavhengige bærekraftsvurderinger av fond tidligere i år. Nå følger vi opp med å lansere bærekraftsorienterte indeksvarianter. Fra før har Morningstar en lang rekke ordinære indekser, properitære indekser og ‘strategisk beta’-indekser.

Thomas Furuseth 21.10.2016 | 15.05
Facebook Twitter LinkedIn

Indeksavdelingen hos Morningstar er sannsynligvis mest kjent hos institusjoner som produserer børsfond og lignende, men dette har vært en del av Morningstars tilbud siden 2002 og avdelingen har bygget indeksuniverset sten for sten og har nå et relativt komplett sett med markedsindekser.

Morningstar Sustainability Indexes, som indeksene går under, følger gjengse prinsipper, og søker å ha tilsvarende eksponering mot sektorer og regioner som de ikke-justerte indeksene. Morningstars sjef for indeksområdet, Matthew Gries, forklarer:

«Vi fant ut at det er et behov i markedet som kan tilfredsstilles når det kommer til investerbare referanseindekser som kan tjene som basis for ESG (Environment, Social, Governance) produkter. Vi ser også et behov for byggesteiner som tillater at investorer konstruerer robuste aktivaallokeringsstrategier. Det er ingen grunn til at ESG-investorer ikke skal kunne få tilgang til avkastningskilder i et format med lave kostnader, lavt omløp av verdipapirer, transparent og systematisk måte.»

«Jeg mener vi må ta hensyn til at investorer ofte allerede har fått på plass en spesifikk aktivaallokeringsstrategi. Investorer forsøker å oppnå en konkret profil på investeringen, de kan ha begrenset mulighet til å endre vesentlig på avkastnings- og risikoprofilen som følge av bærekraftig implementering.»

Bærekraftige vurderinger

Morningstar benytter vurderinger gjort av Sustainalytics, en ledende leverandør av uavhengig ESG-analyse på de enkelte aksjene/selskapene, som basis for de nye indeksene. Man tar utgangspunkt i det eksisterende universet og Morningstars indeks, deretter elimineres selskaper som har kontroverskategori høyere enn 3 (kontroverser tildeles på en orkanskala der 0 er ingen bevis for kontrovers, mens kategori 5 er den mest alvorlige). I tillegg fjernes selskaper som har mer enn 50 % av sine inntekter fra tobakk, samt produsenter av kontroversielle våpen. Deretter benyttes en bestemt algoritme for å benytte de selskapene med best bærekraftsscore, gitt en rekke betingelser for å opprettholde indeksens avkastnings- og risikoprofil. For detaljer se gjerne metodedokumentet. 

Indeksene har blitt lansert og kalkuleres løpende, samt at indeksteamet har rekonstruert (back-tested) avkastning tilbake til september 2012. 

Morningstar sust index perf

 

Hvis vi ser på forskjellene mellom MSCI World og Morningstars Global Sustainability Indeks, så ser vi at flere kjente selskaper er blitt tatt ut av hensyn til ESG/bærekraft. Selskapene nedenfor er de 20 største som ikke er med i Morningstars indeks, men som er med i MSCI World per slutten av september 2016:

Morningstar sust indexes excluded

Kilde: Morningstar Direct

Apple er ikke tatt med i indeksen fordi de er gjennomsnittlig på miljø samt styringsprinsipper, mens de er rangert under gjennomsnitt på sosiale forhold på grunn av forhold til arbeidstagere og distribusjonskjede. Microsoft på sin side er inkludert, fordi de arbeider systematisk med å forbedre karbonavtrykket, og er en leder innenfor sin industri på dette området. Microsoft har også gode skussmål når det kommer til selskapsstyringsprinsippene.

Morningstar har satt ut på en ferd innenfor bærekraftige investeringer, og årsaken er en større trend nå fremover hvor dette blir mer og mer viktig for alle investorer. Og fordi vi i Morningstar ønsker å hjelpe investorer med å gjøre valg som er meningsfylte for dem, så må vi også kunne tilby verktøy som tar hensyn til investors ønsker. 

TAGS
ESG
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer