Når bør du selge fond?

Det er ikke et spørsmål det er enkelt å svare på, det kommer an på en kombinasjon av personlige forhold og forhold innad i fondene dine. Her er i alle fall noen varseltegn du kan se etter. 

Thomas Furuseth 18.07.2016 | 9.04
Facebook Twitter LinkedIn

De siste dagenes svingninger i markedet aktualiserer for mange en gjennomgang av sine investeringer. Samtidig er det en fare for at man gjør endringer i kampens hete som ikke er til nytte, eller som faktisk kan skade den langsiktige avkastningen i porteføljen. Her er noen tilfeller der du bør vurdere å selge fondene.

Du har nådd ditt mål.

La oss si du sparer til et gitt formål og du trenger en viss sum penger, eller du skal bruke pengene på et gitt tidspunkt. Helst bør dette være en planlagt hendelse og transaksjoner, men ved ekstra svingninger i markedet kan det være greit å fremskynde vurderingene. Hvis det er kort tid til du skal benytte deg av sparingen er det dumt å komme inn til det tidspunktet fullinvestert i aksjer. Dersom du på den andre siden skal benytte sparingen over tid, slik som med pensjonssparing er det derimot klokt å trappe ned aksjeandelen, samtidig som man bør unngå å gå helt i rentepapirer. For det første er rentesatsen svært lav, og inflasjonen i fjor var ganske høy, så det er ikke enkelt å få positiv realavkastning etter skatt i sikre plasseringer. Dernest så vil det være en andel av porteføljen som skal være investert i kanskje 10 år. Det er tilstrekkelig til at man kan ha en viss andel i aksjer.

Forenkling

Hvis man sparer over lengre tid, og kanskje har vært aktiv sparer, eller kanskje du har byttet jobb en gang eller to, da kan det være greit å konsolidere investeringskonto og fond. Utfordringen kan være latent skattekrav ved endringer. Dersom det er tap vil man i så fall få fradrag. Forenkling kan også være greit når man går av med pensjon. Mange mennesker har en lang og god pensjonstilværelse foran seg, men det er alltid en fare for det som kalles kognitiv nedgang. Det kan også være smart å diskutere investeringer med de nærmeste, slik at man kan få hjelp dersom noe uventet skjer.

Fondet lever ikke opp til forventningene

Poenget her er ikke å gjennomføre markedstiming, men se om fondet holder hva det «lovet». Det kan være seg at du trodde eller fondet ble solgt som lavrisiko, men så viser det seg at risikoen er høyere enn kommunisert. Eller at fondet skal være et verdifond, men så motarbeider markedskreftene fondet lenge nok til at forvalterne gir etter og skifter strategi. En annen relevant sammenligning her, er dersom du kjøper fondet til et formål, og så restrukturerer forvalterne fondet til noe annet.

Forvalter bytter beite

Ved forvalterbytte må man være på vakt. I mange tilfeller så går det helt greit å sitte rolig. For eksempel om en person i et team flytter på seg, trenger det ikke å være kritisk. Men dersom en sentral beslutningsperson slutter så bør man være på vakt. Da er det på tide å finne ut hvem det er som erstatter, denne personens erfaring og hvordan resultatene har vært. I tillegg er det smart å se om den nye personen gjør omfattende endringer. Det kan gjøre at din grunn til investering i første omgang ikke stemmer overens med fondets nye stil. Kanskje blir fondet likere noe du allerede eier og du mister diversifiseringen? I så fal er det bedre å se etter alternativer.

Målet ditt har endret seg

Alt endrer seg over tid. Kanskje har målsetningen din endret seg? Har du bestemt deg for å flytte pensjonsalderen fremover, eller utsette den? Har man mistet jobben? Slike store hendelser kan gjøre at det blir riktig å gjøre større endringer i fondsinvesteringene dine.

I tillegg til ovenfor kan det være andre faresignaler du kan holde et øye med:

Vedvarende mindreavkastning.
Dessverre så kan et fonds strategi være upopulær svært lenge, derfor sier jeg ikke at man bør selge fondet etter 1, 3 eller 6 år med mindreavkastning i forhold til indeks, konkurrenter eller annet. Hvis mindreavkastningen er forventet gitt slik markedet har utviklet seg, så kan det være en helt legitimt å holde på fondet. I verste fall kan det være slik at du selger fondet, og går glipp av en påfølgende oppgang (det kan være tilfelle alltid når man selger, men det hjelper ikke å gråte over spilt melk). Det man kan være oppmerksom på er om dette skaper situasjoner som gjør at fondet ikke blir like godt fremover, for eksempel ved at forvalter bytter strategi, forvalter byttes, eller lignende.

Fondet vokser seg stort
Dersom du kjøper et fond som invester i en snever del av markedet, så bør du holde et lite oppsyn med forvaltningskapitalen. Høy forvaltningskapital i et snevert område av markedet kan begrense forvalters frihet, og gjøre det vanskelig å forvalte fondet effektiv og det kan hindre personen i å oppnå attraktiv avkastning.

Ikke vær sist ut døren
Hvis fondet er blitt ganske stort, eller investerer i verdipapirer med liten omsetning og det skjer en hendelse. Fondet begynner å miste kapital, og investorene flykter. I disse særtilfellene kan det være ugunstig å være sistemann ut. Problemet er at flokkmentaliteten gjør situasjonen verre. Som enkeltperson har man lite å stille opp med, og blir gjerne dratt av flokken. Er du sist og du møter en annen flokk, ulveflokken, så kommer du dårlig ut. Forvalteren selger unna lettsolgte og ‘riktig’ prisede verdipapirer først, til slutt sitter man igjen med en uselgelig portefølje med nedpressende kurser. Vi hadde et slikt eksempel for ikke så lenge siden i USA, hvor et High Yield fond ble tvunget til å stenge fondet og investeringene ble låst inne (i etterkant har det skjedd flere endringer, og det amerikanske finanstilsynet har blitt involvert). 

Du finner bedre alternativer
Noen ganger dukker det opp alternativer som ikke fantes når du investerte i første omgang, eller at forvalteren din har flyttet til et nytt fond. Det kan være at det er tilsvarende fond som man har bedre tiltro til. Da kan det være riktig å bytte. 

Ulempene ved å bytte fond
Er du direkteinvestert i aksjefond, så vil det være en skattekonsekvens av å selge verdipapirer. Dette er noe som må veies opp i mot den ukjente fordelen ved å bytte andeler. Er du investert gjennom et forsikringsavtale (unit linked, fondskonto link etc), så slipper man å tenke over disse konsekvensene. 

Det er verdt å merke seg at det aldri finnes noen fasitsvar på når det er riktig å selge et fond eller verdipapir. Dessverre er det slik at når man ser fasiten, så er prøven allerede avlagt. Det hjelper lite om du vurderte å gjøre noe annerledes. Det beste du kan gjøre er å bygge en robust portefølje, som kan tåle både tidens tann, og som står seg gjennom perioder med forhøyede svingninger. Hold også kostnadene i sparingen på et fornuftig nivå, så får markedsforholdene gjøre hva de vil. Hvis det er skikkelig ruskevær ute, så trenger man ikke å gå ut, man kan observere og holde seg inne i varmen. 

Artikkelen er tidligere publisert på Morningstar.no

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer