Skattemessig mer lønnsomt med forsikringssparing nå?

Skatten ble fra 1.1.2016 endret slik at aksjegevinster skal skattes hardere, men det finnes en utvei. 

Thomas Furuseth 21.01.2016 | 8.39
Facebook Twitter LinkedIn

VENNLIGST MERK: Myndighetene har foreslått å tette dette skattehullet slik at man skatter etter hva man er investert i. Skattesatser er også per 2016. 

Skatten på gevinster ble redusert fra 27 % til 25 %. Men myndighetene mente at man da fikk for gunstig skattlegging av aksjegevinster. Derfor gikk dem inn for en multiplikator for aksjegevinst og utbytte. Denne er p.t. 15 %, men vil øke frem mot 2018 til 44 %, slik at effektiv skattesats før skjermingsfradrag øker til 32 %.

Med et skjermingsfradrag som er rundt 0,6 % for 2015, så blir fradragene begrenset. Hvis man antar skjerming på 0,6 % og 25 % skatt, så er det gunstig å investere direkte i aksjer dersom avkastningen blir under 4,5 % (utregning tar bare hensyn til ett år, men man kan for enkelthetsskyld anta tilsvarende p.a. avkastning). Ved over 4,5 % avkastning i aksjer vil det heller lønne seg å ha investeringen i forsikringsavtaler. Man vet aldri hva avkastningen blir på forhånd. Det er mest mulig gunstig å få så stort fradrag som mulig der man taper penger, men få antar at man vil tape penger når en går inn for en investering.

Forskjellen vil bare øke
Dersom skatteendringene går gjennom slik som offentliggjort, blir det enda mer lønnsomt med forsikringssparing, ettersom renteskattesatsen planlegges å kuttes til 22 % mens aksjeskatten planlegges å bli 32 %. Da vil det allerede fra ca. 2 % avkastning vil være lønnsom med forsikringssparing. Tallene avhenger av hvilken skjermingsrente som ligger til grunn, et høyere bunnfradrag vil øke lønnsomheten til direkteplasseringer i aksjer. Utfordringen nå er at det er veldig få utsikter til en sterk økning i skjermingsfradrag med det første. Hvis skjermingsfradraget plutselig stiger til 5 %, så vil det være lønnsomt å investere direkte helt fremt til avkastningen når 16 %.

Andre fordeler

Så lenge man holder pengene innenfor forsikringssparingen kan man utsette skatt på rentefond. Holder man rentefond direkte, må det skattes årlig. I tillegg blir skattereglene for kombinasjonsfond slik at dette også blir mye bedre å eie via forsikringssparing. Igjen kan man utsette skatten, fra og med i år må kombinasjonsfond dele ut renteandelene (og litt til, les mer her). 

Dessuten er det mye enklere å rebalansere skatteeffektivt innad i forsikringssparing. Man behøver ikke skatte av gevinst før man tar pengene ut av forsikringskontoen.

Ulemper

Det finnes noen ulemper også. Som indirekte nevnt ovenfor så går man glipp av skjermingsfradrag. Hvis skjermingsfradraget går opp i nærmeste fremtid så vil det kunne gjøre det mer gunstig å investere direkte i aksjefond. I tillegg kan det komme avgifter som øker kostnadene ved sparingen.

Vanskelig med klart råd

Man kan jo lure på hvorfor myndighetene setter regelverk som er relativt vanskelig å forstå, men det får bli en annen diskusjon. Imidlertid er slik situasjonen er i dag, så ser det ut til at det blir mest gunstig å investere via forsikringsavtaler ala unit linked for aksjer. Pass dog på at det er så billig som mulig å investere i forsikringskonto, de billigste har ingen administrasjonskostnad, men man må betale litt for forsikringselementet. Man kan ikke flytte penger mellom forsikringskonto og direkteinvestering uten å måtte realisere tap eller gevinst.  Utfallet kan være at man hadde tjent mest på å investere annerledes enn det man gjorde, men man må forsøke å gjøre et velfundert valg også må man nesten bare stå ved det. Som nevnt, det er sluttavkastningen og skjermingsrenten som avgjør hva som lønner seg, og dette vet man ikke på forhånd. I tillegg er det slik at systemene endres, vi kan komme i en posisjon hvor forsikringssparingen øker mye og kommer i myndighetenes søkelys. Kanskje må man også her må beskatte i henhold til hva man har investert i?

VENNLIGST MERK: Myndighetene har foreslått å tette dette skattehullet slik at man skatter etter hva man er investert i. Skattesatser er også per 2016. 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer