Morningstar skal lansere rangering av fondenes miljø-, sosial- og eierstyring

Morningstar planlegger å lansere industriens første ESG (Environmental, Social and Governance) score for hele den globale databasen av fond og børsfond. Etter planen skal scorene lanseres senere i år.

Morningstar 13.08.2015 | 13.01
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar vil basere seg på poengene fra ESG-ratingselskapet Systainalytics. Sustainalytics er en ledende tilbyder av rating og analyse av ESG. Det sveitsiske private banking-selskapet Julius Bear vil bli den første kunden av Morningstar til å lisensiere ESG-scorene til sitt fondsanalyseteam. 

«Et av Morningstars kjerneverdier er ‘investorer først’. Som en del av vår misjon om å hjelpe investorer til å nå deres finansielle mål har vi en lang tradisjon med innovativ analyse sentrert rundt ansvarlig forvaltning av andres midler (eng. stewardship), lave kostnader og bedre transparens for investorer», sier Jon Hale, direktør for forvalteranalyse hos Morningstar i Nord-Amerika. «Vi tar et naturlig steg videre ved å tilby fondsscore på miljø-, sosial-, og selskapsstyring. Vi ønsker å frembringe større grad av transparens og ansvarlighet til investeringsindustrien med ESG-analyse, data og verktøy, samtidig som vi hjelper investorer å sette pengene i arbeid på en måte som er meningsfylt for den enkelte.»

Investorer og finansielle tjenesteytere setter stadig større viktighet på ESG-politikk og praksis. Morgan Stanley Insitute for Sustainable Investing utgav en studie i februar der de fant at 71 % av individuelle investorer er interessert i bærekraftige investeringer. I løpet av det siste året har antall signeringer av FNs PRI (Principles for Responsible Investments) økt med 29 % blant finansielle institusjoner. Mer enn 1300 selskaper med en forvaltningskapital på over 59 billioner amerikanske dollar har blitt med i dette globale nettverket av investorer som arbeider for å promotere ansvarlige investeringer.

Sustainalytics har utgitt ESG-analyse og forskning i mer enn 20 år. Selskapet har en global rekkevidde med 230 ansatte, inkludert 120 analytikere som har sektor og geografisk ekspertise. Analytikerne fokuserer på de relevante ESG-tema innenfor de respektive industrier og på tvers av markeder, ved å gå gjennom omtrent 70 ulike indikatorer og gi score relatert til miljøpåvirkning, sosial praksis og selskapsstyringspolitikk og prosedyrer.

Morningstar samler inn beholdninger for mer enn 200 000 forvaltede produkter globalt, og Sustainalytics tilbyr ESG-rating på mer enn 4 500 selskaper. Morningstar vil lage et kompositt av aktivavektede ESG scores basert på selskapsnivådataene fra Sustainalytics og Morningstars fullstendige porteføljer. Dermed vil investorer, for første gang, ha muligheten til å sammenligne fond på tvers av kategorier, relativt til referanseindekser og over tid ved å benytte ESG-faktorer. Investorene vil også få muligheten til å dykke dypere ved å se scorene for hvert av de tre pilarene (miljø, sosial og selskapsstyring). Morningstar forventer å lansere ESG-score på fondsnivå i fjerde kvartal 2015 og gjennom Morningstar data-leveranser og programvareplattformer i 2016.

«ESG-vurderinger ble i sin tid sett på fra sidelinjen, men blir i større grad i dag front og senter for fondsinvestorer», sier Michael Jantzi, administrerende direktør i Sustainalytics. «Vi applauderer Morningstar for dets innovasjon og ser frem til å jobbe sammen for å skape en ny standard for fondssammenligning.»

TAGS
ESG
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer