Morningstar skal lansere rangering av fondenes miljø-, sosial- og eierstyring

Morningstar planlegger å lansere industriens første ESG (Environmental, Social and Governance) score for hele den globale databasen av fond og børsfond. Etter planen skal scorene lanseres senere i år.

Morningstar 13.08.2015 | 13:01

Morningstar vil basere seg på poengene fra ESG-ratingselskapet Systainalytics. Sustainalytics er en ledende tilbyder av rating og analyse av ESG. Det sveitsiske private banking-selskapet Julius Bear vil bli den første kunden av Morningstar til å lisensiere ESG-scorene til sitt fondsanalyseteam. 

«Et av Morningstars kjerneverdier er ‘investorer først’. Som en del av vår misjon om å hjelpe investorer til å nå deres finansielle mål har vi en lang tradisjon med innovativ analyse sentrert rundt ansvarlig forvaltning av andres midler (eng. stewardship), lave kostnader og bedre transparens for investorer», sier Jon Hale, direktør for forvalteranalyse hos Morningstar i Nord-Amerika. «Vi tar et naturlig steg videre ved å tilby fondsscore på miljø-, sosial-, og selskapsstyring. Vi ønsker å frembringe større grad av transparens og ansvarlighet til investeringsindustrien med ESG-analyse, data og verktøy, samtidig som vi hjelper investorer å sette pengene i arbeid på en måte som er meningsfylt for den enkelte.»

Investorer og finansielle tjenesteytere setter stadig større viktighet på ESG-politikk og praksis. Morgan Stanley Insitute for Sustainable Investing utgav en studie i februar der de fant at 71 % av individuelle investorer er interessert i bærekraftige investeringer. I løpet av det siste året har antall signeringer av FNs PRI (Principles for Responsible Investments) økt med 29 % blant finansielle institusjoner. Mer enn 1300 selskaper med en forvaltningskapital på over 59 billioner amerikanske dollar har blitt med i dette globale nettverket av investorer som arbeider for å promotere ansvarlige investeringer.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
TAGS
ESG

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies