Tid for å vurdere alternativene, ikke for panikk

Større endringer hos Skagen, med effekter fra toppleder, hovedforvalter og sonderinger rundt eierskapsstruktur skaper usikkerhet, men dine videre valg bør være gjennomtenkt. 

Thomas Furuseth 13.11.2014 | 13.05
Facebook Twitter LinkedIn

La det være klart med en gang, visse investorer har en beinmargsrefleks å trykke på salgsknappen med en gang det skjer endringer. Morningstar setter gjerne fond som vi dekker ‘Under Review’, noe som ikke betyr noe annet enn at våre analytikere må gjøre nye vurderinger i lys av ny informasjonen som har kommet frem.

Og vi mener også det er det rette for deg som investor i Skagens fond, gjøre uavhengige vurderinger av den nye informasjonen. Det første du kan gjøre er å få grep om de faktiske endringer som skjer, ved å lese pressemeldinger og avisartikler om endringene. Dernest må en forsøke å finne ut om dette påvirker din grunn til investering i det gitte fondet. Om du fortsatt har troen, så bør du sitte i ro. Dersom du er urolig, bør du søke mer informasjon og eventuelt så vurdere å gjøre endringer.

Noen spørsmål som du kan forsøke å få grep ved forvalterskifte er

Forvaltere:

Hvilke ressurser tar over?
Og hva er historikken til dette teamet?
Vil arbeidsmetodikken endres?
Hvem er ansvarlig for suksessen?

Selskap og selskapsstruktur

Er det endringer i selskapet og strukturen?
I så fall hvordan kan dette påvirke for eksempel kulturen?
Kan dette skape urolighet blant selskapets ansatte?

Hvis du er betrygget med svarene du finner, så ser jeg ingen grunn til å selge.

Investorer som har vært med lenge

Har du vært med lenge i fond som har hatt høy avkastning så vil du potensielt ha opparbeidet et stort latent skattekrav. Dessverre er det slik at skattesystemet i Norge har en effektiv innlåsingseffekt. Men det er også systemets store styrke, du kan utsette skattekravet og tjene avkastning på skatteetatens penger. Hvis du plasserte 1000 kroner i Skagen Kon-Tiki for ti år siden, vil du i dag ha omtrent 3900 kroner i fondsandeler. Man får også visse fradrag som krever litt utregning hvis man skal være presis, men la oss anta 500 kroner i fradrag i tillegg til de 1000 investerte kronene for enkelhetsskyld. For å ta igjen skattetapet i dette tilfellet, så må du finne et vekstmarkedsfond som gir 1 % årlig meravkastning utover Skagens resultater de neste 10 årene (tallet er etter skatt, hvis man skal ta igjen bruttobeløpet til Skagen må en ha nesten 2 % meravkastning p.a.). Med andre ord så er det en terskel for langsiktige investorer å finne bedre alternativer, ettersom man stiller bak i rekken grunnet realisering av skatten.

Beslutningen om et eventuelt salg bør ikke tas med lett hjerte. Dessverre kan det fort være at du kommer dårligere ut dersom du ikke tenker godt gjennom alle konsekvensene av tidlig uttak. Men for noen kan det være et riktig valg å hoppe av når større endringer skjer, spesielt hvis du har mistet troen på forvaltningen eller ønsket å selge i utgangspunktet. Du har uansett god nok tid til å gjøre grundige vurderinger før du tar ditt valg. Det er klart at større endringer skaper usikkerhet og da er det verdt å følge opp fondene litt ekstra dersom man velger å bli med videre. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer