Perspektiver: Oppkjøpsbølgen fortsetter

Aktiviteten i fusjons- og oppkjøpsmarkedet (M&A) har tatt seg kraftig opp. Historisk har et slikt oppsving indikert at børssykelen går mot slutten. Øyvind Fjell, forvalter av Delphi Nordic, mener det er mer å gå på.

Delphi Fondene 11.07.2014 | 12:26
Facebook Twitter LinkedIn

Disclaimer: Teksten er hentet fra Delphi Trendkommentar NR 1-2014. Gjengitt med tillatelse fra Delphi Fondene. Ytringer i denne artikkelen trenger ikke nødvendigvis å harmonere med Morningstars oppfatninger.

Selskapenes tendens til å kjøpe andre selskaper i mer modne faser av en børssykel kan til en viss grad forsvares. Det skal tross alt både en kjøper og en selger til, og de fleste selgere ønsker ikke å kvitte seg med aktiva til bunnpris, bokstavelig talt. En annen grunn til lav oppkjøpsaktivitet på bunnen av en sykel, er gjerne at selskapene på dette tidspunktet har sin fulle hyre med å kutte kostnader etter at inntektene har falt drastisk. Da passer det dårlig å ta på seg ny kapasitet gjennom oppkjøp. Ny og større kapasitet, eller tilgang til nye geografiske markeder, er langt mer moteriktig når utsiktene til forbedring i økonomien er gode, og utnyttelsen av eksisterende kapasitet er høy.

Dynamisk oppkjøpsdyr
Gjennom børssykelen endrer også størrelsen på oppkjøpene seg. Mindre oppkjøp innebærer ofte at kjøper tilegner seg ny teknologi eller nye produkter som relativt enkelt kan integreres i eksisterende sortiment, noe som igjen betyr at disse oppkjøpene har presumptivt lav risiko. Lavere oppkjøpsverdi gjør også at disse transaksjonene er jevnere spredt utover sykelen, siden de fleste finansieres med eksisterende lånefasiliteter eller løpende kontantstrøm. Bayers oppkjøp av norske Algeta, en gammel «darling» i Delphi Nordic, som ble sluttført tidligere i år, er et typisk eksempel her. Kjøpeskillingen på 16 milliarder norske kroner høres høy ut, men er i realiteten mindre enn ett års kontantstrøm for Bayer.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alstom SA43,38 EUR0,00Rating
AstraZeneca PLC995,80 SEK0,00
Bausch Health Companies Inc29,31 USD0,00Rating
Bayer AG52,94 EUR0,00
Delphi Global A  
Delphi Nordic A  
General Electric Co12,78 USD0,00Rating
Pfizer Inc38,81 USD0,00Rating

Om forfatteren

Delphi Fondene  Delphis  selskapshistorie starter tilbake på midten av 80-tallet, den gang som et  selskap som drev med analyse, databehandling og informasjon om børsselskaper.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies