Råd før finansiell rådgivning

Kunnskap er beste forsikring mot svindel. 

Thomas Furuseth 17.01.2014 | 13.27
Facebook Twitter LinkedIn

Det svirrer flere historier rundt i media om mennesker som har enten blitt lurt, eller som ikke helt forstod hva de gikk inn på. Nå er det noen som forsøker å få tilbake pengene i rettsvesen og lignende, men det er vesentlig enklere å unngå blemmene i utgangspunktet.

Her kommer noen tips for å komme bedre forberedt og redusere risikoen for å bli svindlet.

1. Gjør forberedelser før møte. Det gjelder å ha oversikt over privatøkonomien inklusiv hva inntektene er, løpende kostnader, og hva du eier, samt å tenke gjennom planer for fremtiden. I tillegg er det en fordel å ha en oppfatning av hva du ønsker å investere i, selv om det er dette rådgiveren skal hjelpe deg med.

2. Forsøk å forstå hvordan rådgiveren blir kompensert. Insentiver er viktige, men hvis rådgiveren blir direkte eller indirekte insentivert av størrelsen på investert nivå vil han/hun ha en motivasjon for å øke din plassering i ett gitt verdipapir. Hvis det ikke fremgår av hans/hennes presentasjon eller informasjon som blir gitt deg – ikke vær redd for å spørre direkte.

3. Relatert til første råd er forståelsen av hvordan du skal betale for tjenesten. Mitt forslag er å kreve skriftlig dokumentasjon av hvor mye du i kroner og øre og i prosent av kapital du forventes å betale per år for forvaltning, rådgivning og andre kostnader slik som rentekostnader. Spør også om returprovisjoner fra leverandørene, om det er du eller rådgiver som får disse. Forskjellig størrelse på returprovisjoner kan også gjøre at rådgiver har eksplisitt eller implisitt insentiv til å foreslå visse produkter.

4. Still spørsmål. Det finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme svar. Eksempler på småspørsmål kan være om rådgiveren er autorisert, hvilke typer fond og strukturer presenteres du for? Selv om du ikke kjenner detaljer, kan det være lurt å spørre hvordan produktene og rådgivningen er regulert og av hvilken myndighet har tilsyn over produktet (Norsk eller utenlandsk? Investeres det innenfor en pakke ala forsikringsprodukt? Hvilke konsekvenser har pakken rundt investeringsproduktene?)

5. Forstå enkeltproduktene, men også helheten. Spør hvorfor fordelingen som rådgiver anbefaler passer akkurat til deg. Still gjerne kontrollspørsmål som når det ikke lenger passer med fordelingen. Det er da selvfølgelig viktig å være enig med rådgiveren, det er du som tar risikoen til syvende og sist. Når det gjelder enkeltkomponentene (fondene), er det svært viktig å forstå grunnegenskapene ved produktet. Igjen hvordan er produktene regulert? Og kanskje mest kritisk, hvordan selger du produktene? Svaret bør være enkelt, legg inn salgsordre og pengene kommer på konto om 3-5 dager. Hvis du må selge fondsandeler til andre investorer bør du tenke deg nøye om og mest sannsynlig takke nei.

6. Hvordan oppbevares verdipapirene? Handles de i ditt navn, eller rådgiverens? Hvis det er avtale som gir rådgiveren rett til å handle på dine vegne, sett spesifikke rammer. Vær forsiktig i slike tilfeller, forstå rammene rundt handlingen. Hvordan blir skattebelastning? Kostnader? Hvor ofte vil det handles? Generelt er det bedre med få transaksjoner enn mange. Hvis rådgiveren tar betalt for transaksjoner, kan det gi motivasjon til å snu porteføljen ofte, på din bekostning. Ser du at porteføljen snus ofte, snakk med rådgiveren og spør hvorfor de gjør endringer. Be samtidig om kostnadsoversikt og resultater målt mot relevant indeks. Hvis du ser at det skjer mange endringer som ikke skaper annet enn kostnader og dårligere avkastning, si stopp med en gang. Ikke la det trekke ut og hold et ekstra øye med rådgiveren i starten.

7. Bruk god tid. Desto mer som står på spill, desto grundigere undersøkelser bør du gjøre. Ta med dokumentasjon hjem og ikke bare ferdiglagde glansede papirer, men de konkrete investeringsvalg, kostnadsdokumentasjon og skriftlig informasjon om hva dere snakket om. Det er ingenting som haster, hvis det er korte frister så si «takk, men nei takk». Bruk tiden hjemme for å forsøke å verifisere hva rådgiveren sa, søk om enkeltproduktene og se om du finner noe om dem utover på rådgiverens egne sider (eksempelvis Morningstar.no eller andre investeringssider, finanstilsyn også videre).

Hjelp!

Etter at du har lest dette tenker du kanskje at det er bedre å gi blaffen? Motivasjonen er ikke å skremme deg, men å få deg til å tenke over og stille spørsmål som gjør deg i stand til å finne en rådgiver som er på lag med deg og ikke som behandler deg som melkeku. Rådgiveren kan finne seg en ny jobb, mens du kan få et svare strev med å komme deg ut av eiendomsfond, private equity fond også videre. Den enkleste måten å oppnå god avkastning er å begrense feilgrepene. Det er heller ingen skam å be om hjelp fra noen du kjenner som du stoler på, selv om det kan være noe utradisjonelt. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer