Slik unngår du begynnerfeil

Hvordan unngå nybegynnerfeil når du skal investere i aksjer eller fond?

Samuel Lee 14.01.2014 | 10.02
Facebook Twitter LinkedIn

Hvis du skal være en kompetent investor krever det at du unngår store feilgrep. På tross av dette ser jeg investorer gjøre grunnleggende feil selv om de bruker mye tid på å forsøke å slå markedet. Feilgrepene er så gjennomgående og korroderende for sluttresultatet at det er verdt å kategorisere dem. Det å unngå feilgrep er den enkleste og sikreste veiene til lønnsomhet for den typiske leser. Jeg mener dette er de tre hovedfeilene investorer gjør.

Ikke klare å forstå og forvalte egne begrensninger

Det er underforstått at for hver handel er det en vinner og en taper. Noen misforstår dette med å tro at å slå markedet trenger man bare å være blant den halvdelen av investorer som gjør det bedre enn den andre halvdelen. Med andre ord et ganske lavt krav. De med noe mer kunnskap forstår at transaksjonskostnader er involvert, så de flytter kravet opp til beste tredjedelen eller fjerdedelen av investorer. Hva mange investorer ikke får med seg er at de beste investorene kontrollerer en større del av kapitalen. Siden en krone i meravkastning må bli utlignet av en krone i mindreavkastning, må hver dyktige investor bli utlignet av mange udyktige investorer. Sagt på en annen måte, for hver Warren Buffett må det være svært mange investorer som tok den motsatte siden av hans handler, selger de tingene han kjøper og kjøper de aksjene han selger.

Dette burde skremme enhver nybegynner. Kravene for å bli over gjennomsnittet er høye. Selv om jeg lever og ånder for investeringer bekymrer jeg meg hele tiden over min egen ignoranse. Jeg vet med sikkerhet at jeg har mange feilaktige forestillinger rundt i hodet hele tiden. Det beste jeg kan gjøre er å være oppmerksom på dette faktum og forsøke å holde forestillingene i sjakk. De tingene jeg har stor tiltro til, er svært få i omfang og omfatter ofte hva jeg vet jeg ikke er god til. (Hvis du ikke klarer å identifisere mange ting du er svak til, så er sjansene store for at du har for stor tiltro til egne evner).

Mange investorer forsøker å leie inn mennesker som vet hva de gjør. De utkontrakter arbeidet til Bill Gross i PIMCO for å velge renteposisjonering eller la Kristoffer Stensrud og hans team i SKAGEN velge ut aksjer. Det er i alle fall det de tror de gjør, for en av de viktigste beslutningene er faktisk andelen mellom renter og aksjer og hvordan den allokeringen utvikler seg over tid. Denne andelen håndterer mange investorer selv (eller en rådgiver på deres vegne).

Et vanlig finansielt råd er å holde aksje- og obligasjonsandelen statisk. Det er et godt råd, som kun burde gås bort i fra når du begynner å få god selvtillit til din egen prosess. Selv når du har fått bekreftelse på at prosessen din har noe for seg, kan du ta feil. Forsøk å gjøre disse feilgrepene så ufarlige som mulig ved å holde kostnadene lave som mulig og hold porteføljen diversifisert.

Klarer ikke å forstå insentivene

Mange investorer er naive når det kommer til penger. De tror at det er tjenester og individer som er desperate etter å tilby alle investorer høy avkastning og lav risiko.

Analyse av insentiver er kritisk. Det er en naturlig konsekvens av å forvalte ens egne begrensninger. Investering handler alltid om å omgås og gjøre transaksjoner med folk som vet mer enn deg. En av de beste veiene for å håndtere disse utfordringene er å forstå hvordan mennesker og selskaper som tilbyr tjenester er kompensert. Gode investorer forstår viktigheten av agentkostnader. Hvis du ser på aksjeanalyser gjort av de beste hedgefondforvalterne er det viktig å forstå hvordan beslutningstagerne i selskapet er insentivert til å gjøre det rette.

Kynikere kan si at de fleste personers hoved-insentiv er å tjene penger. Selv om det er mye sannhet i utsagnet, vet jeg at penger ikke er alt og trenger heller ikke å være det viktigste momentet. Folk bryr seg om andre ting, slik som respekt, autonomitet, eller til og med den varme følelsen av å hjelpe andre. Jeg kjenner personer som er smartere, flinkere og mer arbeidsomme enn meg som tjener mye mindre penger fordi de har ikke-økonomiske mål. Alle har forskjellige ønsker. Når det kommer til penger, så er det nesten alltid en dårlig idé å ha tiltro til en som utelukkende styres av tanken på å få flere penger.  Hvis de vet mer enn deg, er smartere enn deg, så vil de få kloen i penger på en eller annen metode. Warren Buffett sier selv at den aller viktigste egenskapen til en forvalter er personens etikk.

Ikke ha det grunnleggende klart for seg

Noen investorer tror, på tross av at sunn fornuft sier det motsatte, at de kan være suksessfulle investorer uten å ha en dyp kunnskapsbase. Det beste du kan forvente i mangel av kunnskap er å stole på flaksen, enten ved at du setter din lit til noen som tilfeldigvis er gode, eller at du er heldig og eier noe som stiger i verdi.

Det er visse konsepter som investorer må kunne for å gjøre en godkjent jobb som investor. Det ene er statistikk og sannsynlighet. Et avansert nivå er ikke nødvendig, men det er essensielt å ha en intuitiv forståelse for at investering er en statistisk øvelse, hvor terningkast dominerer fra en dag til en annen, og selv årsresultater kan være tilfeldig. Uten å føle eller vite om dette faktum, kan du gjøre dumme ting som å reagere på støyen generert av markedet.

De andre viktige emnene å studere inkluderer finansiell historie, den ufattelig vanskelige oppgaven å spå fremtiden, måtene mennesker er satt sammen for å gjøre feil også videre. Jeg går ikke gjennom alle, men summen krever i det minste kunnskapen som er en bok lang. Hvis du er usikker, kjøp en god bok. Jeg anbefaler «The Investor’s Manifesto» av William Bernstein. 

Grunnleggende strategi

Jeg mener investeringer i lavkostnads indeksfond er en av de beste måtene å unngå store feilgrep. Indeksfond (børsfond og verdipapirfond) er billige og veldiversifiserte. De reduserer potensielle interessekonfliktene mellom forvalter og andelseier. Indeksfond forenkler investeringsoppgaven til hovedsakelig å forstå og gjennomføre grunnleggende aktivaallokering (fordeling mellom ulike aktiva som rentefond, aksjefond også videre). Hvis du ikke har tid eller energi til å forvalte dine midler fulltid, og dermed gi oppgaven nok prioritet og respekt til å kunne slå markedet, mener jeg det er et feilgrep og ikke investere nok av din portefølje i indeksfond. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Samuel Lee  Samuel Lee is an ETF Analyst with Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer