Hvordan sjekke at to fond ikke eier de samme aksjene?

Hvis dine forvaltere kjøper de samme aksjene, er det du som får begrenset risikospredning. 

Morningstar 29.08.2013 | 12:38

Spørsmål: Min portefølje ser vel-diversifisert ut, hvis en tenker på ulike typer aksjefond, men hvordan kan jeg forsikre meg om at de faktisk ikke kjøper de samme aksjene?

Svar: Du spør et viktig spørsmål når man benytter flere aksjefond innenfor en investeringsportefølje. Investorer som utelukkende kjøper enkeltaksjer vet stort sett nøyaktig hvor mye de eier i hver aksje, men de som kjøper aksjer gjennom fond og børsfond, eller kanskje har en kombinasjon, har en vanskeligere øvelse. Det er fordi fondene dine kan eie hundrevis av aksjer, og investorer ser ut til å mene at så lenge de kjøper fond i forskjellige kategorier, så vil fondene være vel-diversifisert.

Faren er at du, uten å vite om det, kjøper de samme aksjene i flere av fondene. La oss si du har et fond som investerer i norske aksjer, og ett som investerer i nordiske. Begge fondene vil da kunne ha Statoil som en av de store posisjonene. Investerer du også et globalt-fond med stor bias mot norske eller nordiske selskaper vil diversifiseringen svekkes ytterligere. Spørsmålet er ikke om dette er gode aksjer eller ikke, men om du kan redusere risikoen ved å passe på at fondene investerer uavhengig av hverandre. Et annet eksempel kan være globale fond som investerer i vekstmarkeder.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies