Hvordan sjekke at to fond ikke eier de samme aksjene?

Hvis dine forvaltere kjøper de samme aksjene, er det du som får begrenset risikospredning. 

Morningstar 29.08.2013 | 12.38
Facebook Twitter LinkedIn

Spørsmål: Min portefølje ser vel-diversifisert ut, hvis en tenker på ulike typer aksjefond, men hvordan kan jeg forsikre meg om at de faktisk ikke kjøper de samme aksjene?

Svar: Du spør et viktig spørsmål når man benytter flere aksjefond innenfor en investeringsportefølje. Investorer som utelukkende kjøper enkeltaksjer vet stort sett nøyaktig hvor mye de eier i hver aksje, men de som kjøper aksjer gjennom fond og børsfond, eller kanskje har en kombinasjon, har en vanskeligere øvelse. Det er fordi fondene dine kan eie hundrevis av aksjer, og investorer ser ut til å mene at så lenge de kjøper fond i forskjellige kategorier, så vil fondene være vel-diversifisert.

Faren er at du, uten å vite om det, kjøper de samme aksjene i flere av fondene. La oss si du har et fond som investerer i norske aksjer, og ett som investerer i nordiske. Begge fondene vil da kunne ha Statoil som en av de store posisjonene. Investerer du også et globalt-fond med stor bias mot norske eller nordiske selskaper vil diversifiseringen svekkes ytterligere. Spørsmålet er ikke om dette er gode aksjer eller ikke, men om du kan redusere risikoen ved å passe på at fondene investerer uavhengig av hverandre. Et annet eksempel kan være globale fond som investerer i vekstmarkeder.

Se på porteføljens underliggende beholdninger

Hvordan kan du enkelt finne ut hvilke aksjer som befinner seg i øverst i din portefølje? En måte er å sammenligne årsrapporter og investorrapporter på nettsider, eller du kan legge inn din portefølje på Morningstar.no og bruke vårt X-ray-verktøy. En raskere og enklere metode er å bruke «Instant X-ray», hvor du søker opp verdipapirene du har og fordelingen mellom disse.

Overlappende aksjer, diversifisering, sjekk

Identifisere områder hvor du skalerer ned beholdningen

Verktøyet viser deg sammensetningen av porteføljen din, og hvordan den er geografisk fordelt, sektorsammensetning og sammensetning basert på blant annet verdsettelse (P/E etc). Du kan også se hvor mye av en enkelt aksje du eier. For eksempel kan du se at Samsung er stor i både SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Global, og du kan se at du får Statoil-eksponering både i DNB Norge og DNB Norden, og hvilke aksjer du er størst eksponert mot. Videre får du en følelse for hvilke aksjer du faktisk eier. Aksjefond er bare en samling av aksjer, det er disse aksjene som avgjør resultatene til fondet.

Spesielt nyttig blir verktøyet hvis du samtidig investerer i enkeltaksjer, da disse kan ha relativt sett større andel i en portefølje. Utfordringen blir hvis dine forvaltere også er av samme oppfatning som deg, så får du eksponeringen mot samme aksje flere steder.

Som fondsinvestor er det fort gjort å grave seg ned i detaljene og fokusere på enkeltfond, deres strategi, forvaltere og resultater. Dette er selvfølgelig viktige tema, men som forvalter av dine egne penger, som sannsynligvis inneholder flere investeringer (som aksjer, fond, børsfond, unit linked også videre) er det opp til deg å passe på at du ikke dupliserer eller velger fond som er for like hverandre. X-ray- verktøyet hjelper deg til å holde oversikten og sørge for at du har en god spredning på porteføljen din.

Thomas Furuseth har endret artikkelen til norske forhold.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer