10 mentale fallgruver

Investering er minst like mye en øvelse i å kontrollere følelser som å utfordre intellektet. 

Morningstar 24.07.2013 | 9:00
Facebook Twitter LinkedIn

Med den innebygde usikkerheten og mye på spill er investering like mye en prøvelse i å kontrollere følelser som det er en intellektuell øvelse. Når alt kommer til alt, vi er kun mennesker. For å gjøre bedre beslutninger er det naturlig å forsøke å finne åpenbare svakheter i et forsøk på å utbedre dem. Under finner du noen av de vanlige mentale avvikene som er relevante i investeringsøyemed, som kan føre til urasjonell beslutningstaking.

Forankring

Forankring er når en holder fast på gitt informasjon og bruke dette som referansepunkt når en gjør beslutninger. Dessverre forankrer mange investorer på ting som er irrelevante for forretningsverdien, slik som personlig investeringsnivå eller 52 ukers høydepunkt for aksjen. I stedet burde vi fokusere på det som betyr mest, slik som estimert fremtidig kontantstrøm til et selskap. Har du for eksempel tenkt, ”Hvis jeg får utlignet tapene i denne aksjen (eller fondet), da skal jeg selge”? Har du det, da har du blitt offer for forankring av irrelevant informasjon. Hva vi kjøpte aksjen for har absolutt ingenting med hva den estimerte underliggende verdien til bedriften, så vi bør unngå å se på hva du betalte for aksjen når du skal gjøre deg opp en kjøps/salgsbeslutning nå. Det samme gjelder alle data som ikke informerer om fremtidig kontantstrøm og virkelig verdi. Forankring kan også være gyldig for hvordan vi ser på verden, og vi kan holde oss fast i utdaterte situasjoner og ikke ta hensyn til ny informasjon for å oppdatere våre mentale kart. For eksempel, Dell var et dominerende selskap med store kompetitive fortrinn i nesten to tiår, men disse fortrinnene tok slutt. De som så denne forandringen og handlet tilsvarende kom bedre ut enn de som hadde et utdatert syn på selskapet.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies