Morningstar lanserer kvantitativ aksjerating

Morningstar øker dekningen av aksjer signifikant ved å lansere kvantitativ rating og rapporter for 28.000 selskaper globalt.

Morningstar 21.05.2013 | 15.48
Facebook Twitter LinkedIn

I Norden tilbyr Morningstar nå kvantitativ aksjerating for omtrent 850 selskaper og tilsvarende for omtrent 200 norske selskaper.

Morningstar, en ledende leverandør av uavhengig investeringsanalyse, har økt dekningen av aksjer signifikant med introduksjonen av kvantitativ rating og rapport for omtrent 28.000 selskaper globalt. Den nye ratingen består av komponentene Quantitative Fair Value Estimate, Quantitative Valuation, Quantitative Uncertainty, Quantitative Economic Moat, and Quantitative Financial Health. Disse komponentene baseres på kvantitativ statistikk, i tillegg til Morningstars proprietære analytikerdrevne aksjerating.

Haywood Kelly, Morningstars Senior Vice President of Equity and Credit Research utdyper:

«Vi tilbyr et nytt nivå av aksjedekning som benytter vår eksisterende analytikerrating og utnytter Morningstars robuste aksjedata på tusenvis av selskaper, noe som gjør at vi kan konsistent benytte vår fremgangsmetode for aksjeanalyse til et større univers av aksjer. Den nye kvantitative ratingen blir drevet av vår analytikerrating og vil være komplimenterende til vår eksisterende rating og analyse. Ratingen kan tjene som en ny vurdering for investorer som evaluerer et selskap.»

Morningstars nye kvantitative aksjerating er fremadskuende, og generert ved hjelp av en statistisk modell som baseres på analytikerdrevne ratinger, blant annet Morningstar’s Fair Value Estimate, Morningstar® Economic Moat™ Rating, og Uncertainty Rating, i tillegg til finansielle datapunkter som blant annet fortjeneste yield, daglig gjennomsnittlig volum og avkastningsvolatilitet. Den kvantitative ratingen blir kalkulert daglig basert på analytikerdrevne ratinger av selskapets konkurrenter, som bestemt av statistiske algoritmer. Morningstar vil kalkulere kvantitativ rating uavhengig av om selskapet allerede har en kvalitativ analytikerrating eller ikke. I noen tilfeller kan den kvantitative ratingen være forskjellig fra analytikerratingen, grunnet selskapet egenskaper gjør at analytikeren har en signifikant forskjellig verdsettelse enn konkurrentene.

Den nye kvantitative aksjeratingen består av følgende:

  • Quantitative Fair Value Estimate: Sammenlignbart med Morningstars Fair Value Estimate for aksjer. Denne måler selskapets underliggende verdier basert på en diskontert kontantstrømsmodell og representerer verdien per aksje av selskapets egenkapital. Måltallet blir uttrykt i lokal valuta
  • Quantitative Valuation: Dette blir definer som andelen av selskapets Quantitative Fair Value Estimate mot siste sluttkurs. Måltallet blir beskrevet som «Overvalued, Fairly Valued, eller Undervalued».
  • Quantitative Uncertainty: Beskriver nivået på usikkerheten rundt Quantitative Fair Value Estimate, sammenlignbart med Uncertainty Rating for analytikerens Fair Value Estimate. Denne ratingen blir uttrykt som «Lav, Medium, Høy, Veldig høy, eller Ekstrem».
  • Quantitative Economic Moat: Motsvarer Morningstars Economic Moat rating, som måler selskapets bærekraftige konkurransefortrinn. Den kvantitative ratingen blir uttrykt som «None, Narrow eller Wide».
  • Quantitative Financial Health: Basert på Morningstars proprietære mål på sannsynligheten for finansielt stress. Den kvantitative ratingen blir utrykt som «Svak, Moderat eller Sterk».

Det lanseres også en kvantitativ aksjeanalyse-rapport på en side som inkluderer Morningstar kvantitative aksjerating, sammen med sammenligning med de aggregerte verdiene for hele universet av ratede selskaper, i tillegg til selskapets sektor og land. Denne rapporten inkluderer også fem års historisk finansiell data og en «Competitive Advantage Trend» graf som viser historiske verdier til «Quantitative Economic Moat» de siste 7 årene.

Den kvantitative aksjeratingen og rapporten blir tilgjengelig gjennom Morningstars datapakker og i Morningstar DirectSM, en global analyseplattform for institusjonelle investorer. Morningstar planlegger å legge til kvantitativ aksjerating og rapporter i Morningstar OfficeSM, en programvare for finansielle rådgivere (for det amerikanske markedet) og Morningstar® Analyst Research CenterSM senere i år. Kvantiatativ rating vil også bli tilgjengeliggjort senere i år for Premium-medlemmer på Morningstar.com®.

Morningstar lanserte aksjeanalyse i 1998 og har nå rundt 120 globale aksje- og kredittanalytikere, som tilbyr kvalitativ analysedekning av omtrent 1.700 selskaper.

For mer informasjon om Morningstars kvantitative aksjerating, inkludert faktaark, metode, eksempelrapport og ofte stilte spørsmål, vennligst besøk http://global.morningstar.com/QuantEquityRatings.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer