Ordliste

Tracking Error

Tracking Error (ofte forkortet TE) måler volatiliteten til meravkastning mellom fondet og en referanse. Kalles også for aktiv risiko. Tracking Error sier noe om hvor tett et fond følger en referanseindeks, for eksempel Oslo Børs Hovedindeks, men den kan også benyttes til å sammenligne to fond.

Som alle historiske kalkulerte tall trenger ikke historisk TE nødvendigvis å oversettes til fremtidig TE. I visse perioder kan markedet/referansen og fondet bevege seg i samme retning og gi relativt lav TE selv om den fysiske eksponeringen er forskjellig. I perioden mellom 1999 og 2010 har gjennomsnittlig TE målt over tre år mot Oslo Børs Hovedindeks i Morningstar Kategorien Norske Aksjer vært mellom 8,5 og 5,2. Treårssnittet er per utgangen av året 2010 6,2.

Information ratio er meravkastning delt på Tracking Error.

Utregning av Tracking Error:

= Meravkastning for måned t

= Gjennomsnittlig (geometrisk) meravkastning

n = Ant. perioder i et år

Månedlig,

Annualisert,

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies