Ordliste

Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning indikerer at en forvalter bestemmer hvilke aksjer/verdipapirer som skal kjøpes og selges. Verdipapirfond har mandater som gir generelle rammer for forvaltningen, ofte er disse relativt brede. Aktiv forvaltning kommer i flere filosofier, blant annet verdibasert forvaltning, relativ forvaltning (relativt i forhold til en referanseindeks) osv. Det motsatte av aktiv forvaltning omtales ofte som passiv forvaltning, eller indeksforvaltning, der forvalteren forsøker å replikere en indeks. Indeksfond kjennetegnes ofte ved at de har lavere honorarer.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer