For øyeblikket utføres det rutinemessig vedlikehold på nettstedet, og du kan derfor oppleve mindre periodiske tjenesteforstyrrelser. Vi setter pris på din tålmodighet.
Ordliste

Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning indikerer at en forvalter bestemmer hvilke aksjer/verdipapirer som skal kjøpes og selges. Verdipapirfond har mandater som gir generelle rammer for forvaltningen, ofte er disse relativt brede. Aktiv forvaltning kommer i flere filosofier, blant annet verdibasert forvaltning, relativ forvaltning (relativt i forhold til en referanseindeks) osv. Det motsatte av aktiv forvaltning omtales ofte som passiv forvaltning, eller indeksforvaltning, der forvalteren forsøker å replikere en indeks. Indeksfond kjennetegnes ofte ved at de har lavere honorarer.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings